Svět farmaceutického průmyslu - TVOL0005 (volitelný předmět)
Anglický název: The World of Pharmaceutical Industry
Zajišťuje: Centrum pro přenos poznatků a technologií (71-CPPT)
Fakulta: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://cppt.cuni.cz/CPPTN-404.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jiří Valach
MUDr. Petra Oslovičová
Mgr. Bc. Veronika Primasová Hrubá
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: MUDr. Petra Oslovičová (14.09.2022)
Zajímá vás, jak vzniká nový lék, jakou roli přitom hrají farmaceutické společnosti a regulační úřady? Podnikání v biofarmaceutickém průmyslu a ve vývoji léků se neustále vyvíjí. Ti, kteří se rozhodnou pro profesi v průmyslu, budou muset splňovat stále větší nároky a očekávání. Svět farmaceutického průmyslu zachycuje podstatu klinického výzkumu zaměřeného na pacienta, ekonomiky zdraví a přístupu na trh v životním cyklu léku. Kurz pomáhá nahlédnout pod povrch farmaceutickému průmyslu a poskytuje interdisciplinární vhled do odvětví. Tento program je jedinečným partnerstvím mezi akademickou obcí, farmaceutickým průmyslem a profesionálními asociacemi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: MUDr. Petra Oslovičová (28.08.2022)

Svět farmaceutického průmyslu vás seznámí s problematikou léčivých přípravků od fáze jejich výzkumu a vývoje, přes proces úspěšné registrace, získání ceny a úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění až po pravidla spolupráce lékařů s výrobci a prodejci léků. Cílem předmětu je, aby se absolventi lépe orientovali a pochopili fungování tohoto nezastupitelného segmentu v systému péče o pacienta.

Absolvent bude po skončení kurzu schopen:

 • Popsat, jak funguje proces klinického výzkumu, jeho význam pro vědce, regulátory, a nakonec pro ty, kdo lék užívají – pro pacienta.
 • Rozlišit originál a generikum.
 • Vysvětlit kroky při vývoji léků v jednotlivých fázích klinických a preklinických studií.
 • Kriticky hodnotit klinické studie, řešit problémy za pomoci kritického myšlení.
 • Interpretovat složitost vývoje léků.
 • Posoudit trendy, příležitosti a výzvy v odvětví biofarmaceutického průmyslu.
 • Aplikovat pravidla odborné komunikace ve vztahu firma-lékař s adekvátní profesionalitou a s komunikativními dovednostmi hodnými práce v biofarmaceutickém průmyslu.
 • Prověřit proces Health Technology Assessment z farmakoekonomického hlediska.
 • Posoudit úlohu regulačních orgánů při testování a hodnocení kvality, účinnosti a bezpečnosti léčiv.
 • Ocenit roli WHO v chránění veřejného zdraví.
 • Srovnat hranice ochoty platit za 1 QALY napříč státy EU.
 • Vysvětlit proces Market Access, kterým farmaceutické a biotechnologické společnosti zajišťují, že jejich léky budou dostupné v zahraničí.
 • Zdůvodnit význam etického kodexu farmaceutických společností pro bezpečnost pacientů.
 • Provést kritiku biofarmaceutického průmyslu z pohledu mezinárodní politiky.
 • Zkontrolovat možné lékové interakce na reálných příkladech.
 • Vysvětlit rolu náhody při objevování nových léků v historickém kontextu.
 • Uvést vztah mezi podnikáním a farmaceutickým průmyslem.
 • Objasnit jak funguje provoz lékárny z pohledu byznysu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Petra Oslovičová (14.09.2022)

Pro získání zápočtu je třeba absolvovat 80 % seminářů a vyhodnotit každý seminář písemnou zpětnou vazbou k obsahu, srozumitelnosti a přínosu seminářů (formou online formuláře).

Po úspěšném absolvování kurzu vám bude udělený open badge a certifikát. Studenti dostanou také 2 ECTS kredity.

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Petra Oslovičová (03.10.2022)

Program trvá celkem 12 týdnů, každý rok od října do ledna. Očekává se, že studenti absolvují 4 bloky, z nichž každý bude trvat 3 týdny. Studenti absolvují jeden 90-minutový seminář týdně. Po semináři studenti zašlou zpětnou vazbu formou online formuláře. Předpokládaná časová náročnost jsou 2 hodiny týdně. Semináře se budou konat každou středu počínaje 5. 10. 2022, a to v době od 14.30 do 16.00 hodin. v prostoru Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1), učebna 2D.

Lékařsko-přírodovědný blok
5.10.2022 14.30-16.00 Farmaceutické společnosti - od originálu ke generiku PharmDr. Josef Suchopár, ředitel společnosti DrugAgency, a.s.
12.10.2022 14.30-16.00 Klinické studie ve farmacii PharmDr. Zdeněk Chmelík, Clinical Research Site Manager, TWMA s.r.o.; Quality Manager, MS Pharm s.r.o.
19.10.2022 14.30-16.00 Pravidla odborné komunikace od firmy k lékařům Mgr. Alena Machuldová, Medical Advisor Hematology-Oncology & Solid Oncology, Takeda
Ekonomický blok
26.10.2022 14.30-16.00 Health Technology Assessment a farmakoekonomika PharmDr. Jiří Klimeš, PhD., MBA, předseda České společnosti pro farmakoekonomiku a HTA
2.11.2022 14.30-16.00 Market Access - jak se dostává lék na český trh? MUDr. Milan Matis, konzultant ve farmaceutickém průmyslu
9.11.2022 14.30-16.00 Příbeh farmaceutické společnosti Zentiva doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc., konzultant vývoje API, Zentiva
Právní a společenský blok
16.11.2022 14.30-16.00 Etické a právní aspekty vztahu lékař – výrobce Mgr. David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)
23.11.2022 14.30-16.00 Léky jako součást rozpočtu zdravotnického systému Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF)
30.11.2022 14.30-16.00 Cesta tam a zase zpátky: mé zkušenosti z biotech průmyslu ve Velké Británii a Česku Ing. Šárka Pěchoučková, CMC Manager, SOTIO
Farmaceutický blok
7.12.2022 14.30-16.00 Lékové interakce PharmDr. Josef Suchopár, ředitel společnosti DrugAgency, a.s.
14.12.2022 14.30-16.00 Role náhody při objevování nových léků doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc., konzultant vývoje API, Zentiva
4.1.2023 14.30-16.00 Podnikání a digitalizace lékarenství Martin Kasa, entrepreneur & co-founder, Pilulka.cz