PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Management of Science and Innovation 2 - TVOL0004
Anglický název: Management of Science and Innovation 2
Zajišťuje: Centrum pro přenos poznatků a technologií (71-CPPT)
Fakulta: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Neslučitelnost : TVOL004
Záměnnost : TVOL004
Je neslučitelnost pro: TVOL004
Je záměnnost pro: TVOL004
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (03.10.2019)
Absolvovali jste kurz MSI1 a chcete se dozvědět víc? Prohlubte svoje znalosti a posuňte se v oblasti řízení projektů v oblasti vědy a inovací. Nabízíme vám navazující kurz MSI2. Ten vám přinese cyklus setkání s těmi nejpovolanějšími odborníky z praxe, kteří Vám pomohou rozšířit vaše znalosti a praktické dovednosti. Jednosemestrální, převážně prezenční kurz je určený především absolventům kurzu MSI1, kteří mají hlubší zájem o otázky týkající se managementu vědy a inovací. Formát kurzu je volen tak, aby účastníky maximálně zapojoval. Témata jsou přednášena skutečnými praktiky z relevantních oblastí byznysu a odvětví průmyslu a ve srovnání s MSI1 jsou prezentována do větší hloubky a jsou více zaměřena na praxi. MSI2 je možné kombinovat s konzultčním seminářem MSI3, který je určen těm, kteří by rádi začali svůj vlastní byznys založený na nejnovějších vědeckých poznatcích. Chcete-li se o MSI2 dozvědět více, podívejte se na naše webové stránky https://cppt.cuni.cz/CPPTN-352.html ORGANIZUJE: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) GARANT: Mgr. et Mgr. Hana Kosová KONTAKT: Bc. Petra Práglová, msi@ruk.cuni.cz, T: +420 224 491 255
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (03.10.2019)

Podmínky zakončení kurzu:

aktivní účast na min. 10 seminářích/webinářích.

Studenti, kteří úspěšně zakončí předmět, obdrží 2 kredity.

Sylabus -
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (04.10.2019)

1. Advanced IP Management and Licensing, IP Management in Research Collaborations

2. Contractual and collaborative research – case studies and practical approach

3. New technology transfer system at Charles University - Charles University Innovations Prague s.r.o.

4. Advanced: Funding Schemes (Grant Landscape & Funding Structures, Policy Goals and Guidelines, Strategy EU 2030 and beyond), Budget Development, Financial Management and Reporting

5. Bringing Innovation to Market: Case studies A Business Plan Based on R&D Results and IP Capitalisation and Social Innovation

6. Bringing Innovation to Market and Business Development, including Spin-Offs, A Business Plan Based on R&D Results and IP Capitalisation

7. A practical approach to project management

8. Medical Devices – design and certification process, cooperation between academic institutions and companies

9. Product Development and Design (Technical Aspects)

10.How does a VC investor work

11.Ethics of Commercialisation

12.Product Design Methods (Services), Social Media and Commercialisation

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK