PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktická teologie I - RJT325
Anglický název: Practical Theology I
Zajišťuje: Jabok (27-J)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2018 do 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://is.jabok.cz/predmet/jabok/T325
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Ing. Alois Křišťan, Th.D.
Mgr. Michael Martinek, Th.D.
Záměnnost : RJ340
Rozvrh ZS   
Anotace
Kurz se jednak zabývá otázkami pastorace a evangelizace různých skupin a věkových kategorií po teoretické i praktické stránce, jednak ukazuje na sepjatost s ostatními obory teologie i sociálních věd a nutnost využívat jejich poznatků. Seznamuje posluchače se situací a problémy různých prostředí, společenství, obcí a farností, zabývá se otázkami hodnotového systému v životní praxi a ukazuje způsoby, jakými je možné nabízet duchovní hodnoty v současné společnosti. Poskytuje informaci o základních pomůckách práce s lidmi na tomto poli, včetně způsobů výuky. Zvláštní pozornost je věnována problémům mládeže.
Poslední úprava: MORAVEC (30.07.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK