PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktická teologie I, II - RJ340
Anglický název: Practical Theology I, II
Zajišťuje: Jabok (27-J)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Michael Martinek, Th.D.
Je záměnnost pro: RJTE3402, RJT325
Rozvrh   
Anotace
Kurz se jednak zabývá otázkami pastorace a evangelizace různých skupin a věkových kategorií po teoretické i praktické stránce, jednak ukazuje na sepjatost s ostatními obory teologie i sociálních věd a nutnost využívat jejich poznatků. Seznamuje posluchače se situací a problémy různých prostředí, společenství, obcí a farností, zabývá se otázkami hodnotového systému v životní praxi a ukazuje způsoby, jakými je možné nabízet duchovní hodnoty v současné společnosti. Poskytuje informaci o základních pomůckách práce s lidmi na tomto poli, včetně způsobů výuky. Zvláštní pozornost je věnována problémům mládeže.
Poslední úprava: WALD (28.03.2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK