PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
STP-Úvod do studia evangelické teologie - RETN4001
Anglický název: Introduction to the Study of Protestant Theology
Zajišťuje: Katedra systematické teologie (27-SYST)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Jan Štefan, Dr.
doc. Petr Gallus, Ph.D.
Záměnnost : RBAKEVT0, RETK4001
Je prerekvizitou pro: RETN4011, RETN6011
Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (10.09.2021)
Kurz kombinující základní fundamentálně-teologické úvahy s praktickými informacemi o studiu na ETF.
Po úvodním vymezení předmětu evangelická teologie se postupuje po jednotlivých oborech, jak jsou na ETF zastoupeny jednotlivými katedrami:
od disciplín filologicko-historické povahy (Biblická teologie: SZ a NZ a historická teologie) přes disciplíny filosoficko-teoretické (systematická teologie: dogmatika a etika) a praktické (praktická teologie) až k disciplínám pomocným (filosofie a religionistika). Každé katedře je věnován jeden dvouhodinový blok, který zahrnuje část problémově-teoretickou, část informativně-praktickou a četbu ukázkového textu z každého z oborů.
Zkoušce předchází vypracování eseje (min. 12 stran) na zvolené téma nebo o jedné knize z teologického oboru, který si po dohodě s vyučujícím vybere sám studující.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (10.09.2021)

Definovat, co se na západoevropské univerzitní protestantské theologické fakultě běžně rozumí pod vědou zvanou "theologie". Roztřídit theologické disciplíny na disciplíny filologické, historické, filosofické a praktické povahy. Zmapovat řádný průběh theologického studia a umožnit, abyste si mohli vytvořit vlastní - praktikovatelný a efektivní - plán svého studia na ETF.

Literatura
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (10.09.2021)

Josef SMOLÍK, Úvod do studia bohosloví (1), Praha 1978.
Petr GALLUS, Petr MACEK, Evangelická teologie pod drobnohledem, Brno 2006.
František M. DOBIÁŠ, Úvod do theologie (Teologická encyklopedie), Praha 1953.
Gerhard EBELING, Studium der Theologie, Tübingen 1975; ET: The Study of Theology, Philadelphia 1978.
Dietrich RITSCHL, Zur Logik der Theologie, München 1984.
Karl BARTH, Uvedení do evangelické teologie, Praha 1988.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (15.09.2021)

Kurz se skládá z fundamentálně-theologických přednášek.
Každé katedře je věnována jedna dvouhodinovka, v níž jeden z vyučujících v širokém záběru uvádí do základní problematiky každého oboru, vymezuje jeho místo v celku theologie a upozorňuje na jeho různá pojetí v minulosti i v přítomnosti.

Podklady přednášek a hojné textové ukázky najdete na moodle kurzu RETKN 4001 Úvod do studia evangelické teologie.

V případě přechodu na distanční výuku přecházíme do režimu obdobného kurzu kombinovaného studia RETKN 4001.
Výuka se pak bude odedhrávat prostředbnictvím online konzultací přes Zoom. Připojit se je možné zde:

https://cesnet.zoom.us/j/94690333096

Individuální konzultace prostřednictvím e-mailu.

moodle : Úvod do studia evangelické teologie RETKN 4001

Klíč: Theoency

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (07.09.2022)

Zkouška po absolvování celého kurzu je součástí kominisonální zkoušky po 1.roč.

Před zkouškou je třeba (na místě) obdržet zápočet za vypracovaný a včas (2 dny před zkouškou) odevzdaný esej (min. 12 stran) na zvolené téma nebo o jedné knize z theologického oboru, který si po dohodě s vyučujícím vybral/a sám/sama studující;

Studentům a studentkám s malou účastí v přednáškách mohou být zadány další písemné úkoly.


 

Sylabus
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (10.09.2021)

1. Theologie (Jan Štefan).
2. Filosofie pro theology (Petr Gallus).
3. Religionistika pro theology (Petr Gallus).
4. Biblická theologie SZ a NZ (Petr Gallus). 5.
5. Historická theologie (Jan Štefan).
6. Systematická theologie (Jan Štefan).
7.Theologická etika (Petr Gallus).
8. Praktická theologie (Jan Štefan). 

Studijní opory
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (15.09.2021)

http://www.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=233

Klíč: Theoency

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (10.09.2021)

Připravenost ke studiu na universitní fakultě humanitního typu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK