PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
STP-Úvod do studia evangelické teologie - RETKN4001
Anglický název: Introduction to the Study of Protestant Theology
Zajišťuje: Katedra systematické teologie (27-SYST)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, --- [HS]
letní s.:8/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Jan Štefan, Dr.
doc. Petr Gallus, Ph.D.
Třída: povinný
Záměnnost : RBAKEVT0, RET4001
Je prerekvizitou pro: RETKN4011, RETKN4031, RETKN6011
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (10.09.2021)
Kurz kombinující základní fundamentálně-teologické úvahy s praktickými informacemi o studiu na ETF.
Po úvodním vymezení předmětu evangelická teologie se postupuje po jednotlivých oborech, jak jsou na ETF zastoupeny jednotlivými katedrami:
od disciplín filologicko-historické povahy (biblická teologie: SZ a NZ a historická teologie) přes disciplíny filosoficko-teoretické (systematická teologie: dogmatika a etika) a praktické (praktická teologie) až k disciplínám pomocným (filosofie a religionistika). Každé katedře je věnován jeden dvouhodinový blok, který zahrnuje část problémově-teoretickou, část informativně-praktickou a četbu ukázkového textu z každého z oborů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Definovat, co se na západoevropské univerzitní protestantské theologické fakultě běžně rozumí pod vědou zvanou "theologie". Roztřídit theologické disciplíny na disciplíny filologické, historické, filosofické a praktické povahy. Zmapovat řádný průběh theologického studia a umožnit, abyste si mohli vytvořit vlastní - praktikovatelný a efektivní - plán svého studia na ETF.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Josef SMOLÍK, Úvod do studia bohosloví (1), Praha 1978.
Petr GALLUS, Petr MACEK, Evangelická teologie pod drobnohledem, Brno 2006.
František M. DOBIÁŠ, Úvod do theologie (Teologická encyklopedie), Praha 1953.
Gerhard EBELING, Studium der Theologie, Tübingen 1975; ET: The Study of Theology, Philadelphia 1978.
Dietrich RITSCHL, Zur Logik der Theologie, München 1984.
Karl BARTH, Uvedení do evangelické teologie, Praha 1988.

 

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Petr Gallus, Ph.D. (02.09.2022)

Kurz tvoří fundamentálně-theologické přednášky. Každé katedře je věnována část přednášek, v níž vyučující uvádí do základní problematiky každého oboru, vymezuje jeho místo v celku theologie a upozorňuje na jeho různá pojetí v minulosti i v přítomnosti, představuje jeho metodologii, případně odkazuje na základní a běžně dostupnou literaturu.

Studenti a studentky průběžně odevzdávají úkoly z moodlu kurzu:
moodle : Úvod do studia evangelické teologie RETK4001 Klíč: Theoency

Součástí výuky jsou osobní konzultace a konzultace eseje.

Individuální konzultace prostřednictvím e-mailu.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (07.09.2022)

Zápočet za ZS za docházku.
Zkouška po absolvování celého kurzu je součástí kominisonální zkoušky po 1.roč.

Před zkouškou je třeba (na místě) obdržet zápočet:

a) za vypracovaný a včas (2 dny před plánovanou zkouškou) odevzdaný esej (min. 12 stran) na zvolené téma nebo o jedné knize z theologického oboru, který si po dohodě s vyučujícím vybral/a sám/sama studující;

b) za vypracované 2 úkoly v příslušném moodlu (možno prostě poslat mailem); vybírat lze vždy jeden ze dvojice příbuzných oborů:

- Filosofie / Religionistika / Biblická theologie / Historická theologie; 

Systematická theologie / Theologická etika / Praktická theologie. 

Studentům a studentkám s malou účastí v přednáškách mohou být zadány dalš, doplňkové úkoly.

V případě přechodu na on line výuku počítejte s povinností vypracovávat více úkolů v moodlu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (03.10.2023)

1. Theologie (Jan Štefan).
2. Filosofie pro theology (Petr Gallus).
3. Religionistika pro theology (Petr Gallus).
4. Biblická theologie SZ a NZ (Petr Gallus). 
5. Historická theologie (Jan Štefan).
6. Systematická theologie (Jan Štefan).
7.Theologická etika (Petr Gallus).
8. Praktická theologie (Jan Štefan).

Studijní opory
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (15.09.2021)

http://www.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=233

Klíč: Theoency

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK