PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Hebrejština - intenzivní kurs - RETK9300
Anglický název: Ancient Hebrew - Basic Course
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/10 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 4 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.etf.cuni.cz/kat-sz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Jindřich Halama, Dr. (03.09.2007)

Čtyřtýdenní kurs probíhající od pondělí do pátku 6 vyučovacích hodin denně, s možností přídavného procvičování. Cílem je aktivně zvládnout základy hebrejské gramatiky, zejména hláskosloví, tvarosloví podstatného jména a slovesa (včetně jeho nepravidelných tříd). Na něj navazuje dvousemestrové dvouhodinové cvičení, které účastníky seznamuje se strukturou i slovní zásobou biblické hebrejštiny. Nabízí možnost uplatnit na vybraných příkladech schopnost jazykové analýzy a schopnost porozumivého překladu. Důraz se během kursu přesouvá od gramatické ke stylistické analýze textu.Cílem je zvládnout biblickou hebrejštinu v takové míře, která umožní samostatnou práci s původním biblickým textem a s odbornou literaturou, která se tohoto textu týká. Oba semestry jsou uzavřeny zápočtem (obvykle formou písemného testu); kurs uzavřen ústní zkouškou (součást průpravné zkoušky).
Literatura
Poslední úprava: doc. Jindřich Halama, Dr. (03.09.2007)

M. Prudký, Cvičebnice biblické hebrejštiny, Praha 1993

O. Klíma a S. Segert, Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny, Praha 1956

J. Weingreen, Učebnice klasické hebrejštiny, Praha 1998

B. Pípal, Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, Praha 1997.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK