PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Řečtina - intenzivní kurs - RETK9200
Anglický název: New Testament Greek - Basic Course
Zajišťuje: Katedra Nového zákona (27-NZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/10 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 4 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Viz anotace !!!
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milena Přecechtělová
Anotace
Poslední úprava: Dr. Ladislav Beneš (21.03.2012)

Základy novozákonní řečtiny v rozsahu cca prvních dvanácti lekcí "Uvedení..." J. Bartoně (viz blíže Literatura). !!! !!! !!! Pokud se studenti komb. studia nemohou účastnit celého čtyřtýdenního intenzivního kurzu v září, bude i v AR 2012/13 kurz organizován tak, že se účastní povinně dvoutýdenní prezenční výuky a další dva týdny kurzu budou realizovány o sobotách. Sledujte harmonogram akademického roku.
Literatura
Poslední úprava: JADUS (30.09.2010)

Josef Bartoň, Uvedení do novozákonní řečtiny, KLP Praha 2009 nebo předchozí vydání 2004, 2001 (nikoli již zastaralá vydání: Karolinum 1998, 1995, 1994).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK