PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Poimenika - RETK6005 (Vybrané teorie pastorace)
Anglický název: Pastoral Care
Zajišťuje: Katedra praktické teologie (27-PT)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. Ladislav Beneš
Kategorizace předmětu: Teologie > Teologie, Katolická teologie, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Husitská teologie, Evangelická teologie, pastorální a socialní práce
Prerekvizity : RET6100
Anotace -
Poslední úprava: Dr. Ladislav Beneš (31.08.2010)

Přednáška uvádí do biblicko-teologického pojetí pastorace, dějin pastýřské péče v církvi a představuje moderní koncepty
pastorace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK