PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Systematická teologie 1 - RETK4031
Anglický název: Systematic Theology 1
Zajišťuje: Katedra systematické teologie (27-SYST)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petr Gallus, Ph.D.
doc. Petr Macek, Ph.D., Dr.
Prerekvizity : RETK1001, RETK2001, RETK4001
Anotace -
Poslední úprava: doc. Petr Macek, Ph.D., Dr. (14.10.2016)

Četba současné, ekumenicky vstřícné a přehledné interpretace křesťanské nauky z pohledu reformované tradice od amerického teologa Daniela L. Miglioreho a seznámení se některými dalšími novějšími studiemi k reformované teologii.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Petr Macek, Ph.D., Dr. (14.10.2016)

Seznámení se základní křesťanskou naukou prostřednictvím důrazů a otázek reformované tradice. Osvojení si základních předpokladů pro kritickou práci s teologickým textem a pro rozhovor o něm.

Literatura
Poslední úprava: doc. Petr Macek, Ph.D., Dr. (14.10.2016)

Daniel L. Migliore, Víra usilující rozumět, Mlýn, Jihlava 2009. ISBN 978-80-86498-33-1

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Petr Macek, Ph.D., Dr. (14.10.2016)

Kritická četba, rozbor a hodnocení určeného textu pro účely společného rozhovoru o něm a zpracování jiného textu (tématu) v podobě seminární práce, která bude k dispozici i ostatním.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Petr Macek, Ph.D., Dr. (14.10.2016)

Zápočet budě udělován na konci LS za aktivní účast v diskusi + esej (min. 12 normostran) na související téma, zpravidla na základě doporučené literatury (po dohodě s vyučujícím). Při neúčasti na dvou setkáních v daném semestru další esej vycházející ze zmeškané látky.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (20.07.2015)

Základní theologické znalosti, schopnost a ochota číst v theologické angličtině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK