PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia evangelické teologie - RETK4001
Anglický název: Introduction to the Study of Protestant Theology
Zajišťuje: Katedra systematické teologie (27-SYST)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Jan Štefan, Dr.
Mgr. Petr Gallus, Ph.D.
Záměnnost : RBAKEVT0, RET4001
Je prerekvizitou pro: RETK6037, RETK4011, RETK6011, RETK4031
Je záměnnost pro: RET4001
Anotace -
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (19.07.2015)

Co je to evangelická theologie? Jak se studuje na ETF UK?
Povinný kurs pro začátečníky uvádí teoreticky i prakticky do studia na fakultě, pro kterou jste se rozhodli. Nejprve se seznámíte s různými pojetími theologie v minulosti i součanosti, poté společně projdeme celou fakultu katedru za katedrou.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (03.06.2013)

Definovat, co se na západoevropské univerzitní protestantské theologické fakultě běžně rozumí pod vědou zvanou "theologie". Roztřídit theologické disciplíny na disciplíny filologické, historické, filosofické a praktické povahy. Zmapovat řádný průběh theologického studia a umožnit, abyste si mohli vytvořit vlastní - praktikovatelný a efektivní - plán svého studia na ETF.

Literatura
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (26.05.2014)

Moodle kurz RETK 4001 "Úvod do studia evangelické teologie pro kombinované studium".

Josef SMOLÍK, Úvod do studia bohosloví (1), Praha 1978.

Částečně zpřístupněno na: http://www.etf.cuni.cz/moodle/ Kurz: Praktická teologie / Úvod do studia bohosloví.

František M. DOBIÁŠ, Úvod do theologie (Theologická encyklopedie), Praha 1953.

Dušan ONDREJOVIČ, Teologická encyklopédia, Bratislava 1999.

Gerhard EBELING, Studium der Theologie. Eine enzyklopädische Orientierung, Tübingen 1975. Anglicky: The Study of Theology, London 1979.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (25.05.2014)

Kurz tvoří fundamentálně-theologické přednášky. Každé katedře je věnována jedna dvouhodinovka, v níž vyučující v širokém záběru uvádí do základní problematiky každého oboru, vymezuje jeho místo v celku theologie a upozorňuje na jeho různá pojetí v minulosti i v přítomnosti, představuje jeho metodologii, případně odkazuje na základní a běžně dostupnou literaturu.

Studenti a studentky průběžně nebo ke konci kurzu odevzdávají vybrané dílčí úkoly z moodlu kurzu RETK 4001 "Úvod do studia evangelické teologie pro kombinované studium".

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (04.09.2017)

Zápočet za ZS za docházku.

Zkouška po absolvování celého kurzu je součástí kominisonální zkoušky po 1.roč. Bude k ní připuštěn/a ten/ta:

1. Kdo bude mít odevzdány vypracované úkoly ze dvou kapitol (nekombinujte příbuzné obory FIL a REL, SZ a NZ, ST a ET) výše zmíněného dálkařského moodlu kurzu.

2. Kdo vypracuje a včas (nejpozději 2 dny před datem zkoušky) odevzdá esej (min. 12 stran) na zvolené téma nebo o vybrané knize z jednoho z pojednaných theologických oborů. Výběr titulů podléhá předběžnému schválení (nikoli učebnice, nikoli populární knížky).

3. Studentům a studentkám s malou účastí v přednáškách mohou být zadány další písemné úkoly.

Sylabus
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (29.09.2017)

21.10. Theologie (Jan Štefan).

25.11. Filosofie pro theology (Petr Gallus).

16.12. Religionistika pro theology (Petr Gallus).

6.1. Biblická theologie SZ a NZ (Petr Gallus).

17.2. Historická theologie (Jan Štefan).

24.3. Systematická theologie (Jan Štefan).

28.4. Theologická etika (Petr Gallus).

19.5. Praktická theologie (Jan Štefan).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (09.09.2011)

Připravenost ke studiu na universitní fakultě humanitního typu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK