PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Archeologický výzkum - Azeka 2018 - RET1054
Anglický název: Archaeological Expedition: Azeka 2018
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/14 Z [dny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.etf.cuni.cz/ETFKSZ-22.html
Garant: doc. Filip Čapek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (14.09.2016)

Čtrnáctidenní archeologický výzkum v Jeruzalémě, který je pokračováním víceleté spolupráce ETF UK s Institutem archeologie univerzity Tel Aviv.
Počet studentů je omezen (pravděpodobně na 6 osob). Podrobnější informace k výběrovému řízení a instrukce k podání přihlášky bude zveřejněno na webu Katedry SZ.

Odkrývaná plocha D na východním svahu jihovýchodního pahorku je díky doposud identifikovovaným 21 stratům klíčovým místem pro chronologii Jeruzaléma i pro přezkoumání chronologie jiných ploch (zvl. E). Součástí výjezdu jsou tematické semináře, exkurze a přednášky od předních odborníků v oblasti archeologie a biblické vědy.
Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (14.09.2016)

Archaeological expedition (2 weeks) in Jerusalem (Israel), May 6-20, 2017.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (14.09.2016)

14denní zahraniční expedice. Termín: 6.-20. 5. 2017

Zápis na základě výběrového řízení dle pokynů na webu katedry Starého zákona (http://web.etf.cuni.cz/ETFKSZ-22.html).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK