PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Reflektovaná mezioborová praxe - RDIK0800
Anglický název: Practical Training to Support Interdisciplinary Awareness
Zajišťuje: Katedra pastorační a sociální práce (27-PSP)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 160 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:10/10 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. Ladislav Beneš
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Neslučitelnost : RDI0800
Prerekvizity : RDIK0301, RDIK0302, RDIK0701, RDIK0702
Záměnnost : RDI0800
Je neslučitelnost pro: RDI0800
Je záměnnost pro: RDI0800
Anotace
Poslední úprava: MORAVEC (28.06.2016)

Cílem praxí, jejich zpracování a prezentace je podpořit identitu
studentky/studenta ETF UK prostřednictvím nadhledu nad mezioborovým
polem
pastoračním – komunitním – krizovým.
Znamená to mj. osvojit si či upevnit evangelický (biblický) pohled na
zkušenosti z praxí a propojovat poznatky různých disciplín tak, aby bylo
jasné, jak lze obor využít v teoretickém, praktickém i osobním
směřování.
Podporované hodnoty: svoboda, důstojnost, solidarita a odpovědnost
Zadávané v návaznosti od teoretické přípravy přes praktické úkoly k
prezentaci: referát (z oblasti rituálů či komunit), porozumění
organizaci,
kulturní analýza v souvislosti přípravy na neštěstí, tvorba kulturně
přiměřeného rituálu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK