PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy hygieny, regenerace a masáže - PZTV237
Anglický název: Basic of Hygiene, Regeneration and Massage
Zajišťuje: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Simona Majorová
Vyučující: MUDr. Simona Majorová
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Je záměnnost pro: PZTV238
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Jiří Krasilov (30.03.2015)
Předmět seznamuje se základy hygieny a epidemiologie, vysvětluje podstatu preventivního lékařství. Důraz klade na prevenci infekčních a neinfekčních onemocnění, životosprávu člověka včetně zásad správné výživy. Regenerace je součástí zdravého způsobu života. Probrány jsou regenerační procedury včetně masáže, vliv procedur na organismus člověka.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (30.04.2015)

CINGLOVÁ,L. Hygiena. Praha 2002, FTVS UK. ISBN 80-86317-25-0

HOŠKOVÁ, B. Masáž ve sportu. Praha: Olympia. 2000. s. 125.ISBN 80-7033-093-7

JIRKA,Z.: Regenerace a sport. Praha: Olympia. 1990.

HOŠKOVÁ,B., MAJOROVÁ,S.,NOVÁKOVÁ,P. Masáž a regenerace ve sportu. Praha:Karolinum. 2010. s.112. ISBN 978-80-246-1767-1

PODSTATOVÁ,H. Základy epidemiologie a hygieny. 1.vyd. Praha: Galén : Karolinum, 2009. 158 s. ISBN : 978-80-7262-597-0 (Galén ). ISBN Karolinum 978-80-246-1631-5 (Karolinum.).

Studijní opory: www.ftvs.cuni.cz/elstudovna

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (10.05.2019)
Požadavky na zápočet, zkoušku:
  • Zápočtová práce na vybrané téma
  • Test a ústní zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (30.04.2015)

Přednášky:

1. Úvod do oboru hygieny a epidemiologie. Faktory životního prostředí.

2. Životní prostředí. Měření a hodnocení znečištění.

3. Hygiena vody. Zdravotní rizika kontaminace.

4. Hygiena výživy. Výživové normy. Zdravotní rizika z potravin.

5. Hygiena práce a pracovní lékařství. Pracovní prostředí.

6. Hygiena tělovýchovných zařízení.

7. Životospráva sportovce. Spánek. Negativní jevy v životosprávě.

8. Obecná epidemiologie. Epidemiologická metoda práce.

9. Speciální epidemiologie. Nákaza a její formy. Preventivní epidemiologická opatření.

10. Cestovní medicína.

11. Úvod do problematiky regenerace. Formy regenerace. Biologické prostředky regenerace.

12. Vodní procedury a tepelné procedury.

13. Výživa a pitný režim v regeneraci. Regenerace pohybem.

14. Masáž. Druhy masáže. Indikace, kontraindikace. Hygiena masáže. Masážní hmaty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK