PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zdravotnická první pomoc - PZTV213
Anglický název: Medical First Aid
Zajišťuje: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: MUDr. Simona Majorová
Vyučující: MUDr. Simona Majorová
Anotace
Poslední úprava: Jiří Krasilov (06.12.2010)

Obsahem je teoretické seznámení ze zásadami první pomoci. V praktických seminářích je kladen důraz na nácvik dovedností, které umožní během sportovní činnosti zachránit život a současně poskytnout první pomoc při všech formách poranění.
Literatura
Poslední úprava: Jiří Krasilov (06.12.2010)

BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada, 2001.

STELZER, J., CHYTILOVÁ, L. První pomoc pro každého. Praha: Grada, 2007.

KAUFMAN, J. Záchranář-první pomoc. Praha: Vodní záchranná služba ČČK, 2007.

KELNAROVÁ, J. První pomoc I. Praha: Grada, 2007.

PÁRAL, J. Malý atlas obvazových technik. Praha. Grada, 2008.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jiří Krasilov (06.12.2010)

  • písemný test, ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Jiří Krasilov (06.12.2010)

Obsah výuky:

Přednášky:

1. Úvod do první pomoci, význam a cíle první pomoci, druhy první pomoci, právní odpovědnost,

postup při poskytování základní první pomoci, aktivace záchranného řetězce, přehled život ohrožujících

stavů.

Zástava dechu, příčiny, příznaky, zprůchodnění dýchacích cest, umělé dýchání.

Zástava oběhu, příčiny, příznaky, nepřímá masáž srdeční.

2. Bezvědomí, příčiny, typy bezvědomí, kolaps.

Krvácení, typy krvácení, tlakové body, tlakový obvaz, přiložení škrtidla. Šok, příčiny, příznaky.

Termické úrazy, popáleniny, úpal, úžeh, podchlazení, omrzliny.

Poranění hrudníku, pneumothorax, příznaky. Poranění břicha, náhlé příhody břišní, příznaky.

Poranění hlavy, poranění páteře, úrazy při sportu.

Cvičení:

První pomoc při život ohrožujících stavech, pravidlo ABC, zprůchodnění dýchacích cest, nácvik umělého dýchání.

Nácvik nepřímé masáže srdeční, postup při kardiopulmonální resuscitaci prováděné jedním a více zachránci.

Postup při krvácení, nácvik vyhledávání tlakových bodů, přikládání tlakového obvazu a škrtidla.

Obvazová technika, druhy obvazů, zásady a pravidla pro přikládání obvazů, šátkové obvazy, obinadlové obvazy, polohování při závažných stavech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK