PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
První pomoc - PZTV205
Anglický název: First Aid
Zajišťuje: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 200 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Simona Majorová
MUDr. Michaela Malá
Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Simona Majorová
MUDr. Michaela Malá
Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: PZTV212
Je záměnnost pro: PZTV212
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (07.01.2009)

Cílem předmětu je studenty seznámit s teoretickými základy a praktickými dovednostmi první pomoci. Nácvik postupů a schopnost je v případě nutnosti správně použít může vést k záchraně života nebo u méně závažných stavů ke zmírnění negativních následků poranění.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (27.04.2015)

BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. 2. přeprac.vyd. Praha: Grada, 2004. 75 s. ISBN 80-247-0680-6.

KAUFMAN, J. Záchranář - první pomoc. 2.přeprac.vyd. Praha: VZS ČČK, 2007. 72 s. ISBN 978-80-902805-4-0

PETRŽELA, M. První pomoc pro každého. 1.vyd. Praha: Grada, 2007. 80 s. ISBN 978-80-247-2246-7.

LEJSEK,J. a kol. První pomoc. 2.přeprac.vyd. Praha: Karolinum, 2013. 271 s. ISBN: 978-80-246-2090-9.

PÁRAL, J. Malý atlas obvazových technik. Praha. Grada, 2008.

KELNAROVÁ, J. První pomoc I. Praha: Grada, 2007

ŠTĚPÁNEK,K.,PLESKOT,R. a kol. První pomoc zážitkem. Brno:CPress. ISBN 978-80-264-0105-6

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (07.01.2009)

Požadavky na zápočet:

  • 80% účast na cvičeních.

Požadavky na zkoušku:

  • Písemný test.
  • Praktická zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: Jiří Krasilov (09.01.2009)

Přednášky:

1. Úvod do první pomoci, význam a cíle první pomoci, druhy první pomoci, právní odpovědnost, postup při poskytování základní první pomoci, aktivace záchranného řetězce, přehled život ohrožujících stavů.

2. Zástava dechu, příčiny, příznaky, postup při první pomoci, zprůchodnění dýchacích cest, umělé dýchání.

3. Zástava oběhu, příčiny, příznaky, postup při první pomoci, nepřímá masáž srdeční. Bezvědomí, příčiny, typy bezvědomí, postup při první pomoci, kolaps.

4. Krvácení, typy krvácení, postup při první pomoci, tlakové body, tlakový obvaz, přiložení škrtidla. Šok, příčiny, příznaky, postup při první pomoci.

5. Termické úrazy, popáleniny, úpal, úžeh, podchlazení, omrzliny, postup při první pomoci.

6. Poranění hrudníku, pneumothorax, příznaky, postup při první pomoci. Poranění břicha, náhlé příhody břišní, příznaky, postup při první pomoci.

7. Poranění hlavy, poranění páteře, úrazy při sportu, postup při první pomoci.

Cvičení:

1. První pomoc při život ohrožujících stavech, pravidlo ABC, zprůchodnění dýchacích cest, nácvik umělého dýchání.

2. Nácvik nepřímé masáže srdeční, postup při kardiopulmonální resuscitaci při jednom a více zachráncích.

3. Postup při krvácení, nácvik vyhledávání tlakových bodů, přikládání tlakového obvazu a škrtidla,

4. Obvazová technika, druhy obvazů, zásady a pravidla pro přikládání obvazů, šátkové obvazy.

5. Obvazová technika, obinadlové obvazy.

6. Opakování kardiopulmonální resuscitace, polohování při závažných stavech.

7. Zápočet.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK