PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy hygieny, regenerace a masáže - PZTV116
Anglický název: Basic of Hygiene, Regeneration and Massage
Zajišťuje: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Simona Majorová
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Simona Majorová
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Neslučitelnost : PZTV127
Záměnnost : PZTV127
Je neslučitelnost pro: PZTV238, PZTV127
Je záměnnost pro: PZTV238, PZTV127
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (07.01.2009)
Předmět seznamuje se základy hygieny a epidemiologie, vysvětluje podstatu preventivního lékařství. Důraz klade na prevenci infekčních a neinfekčních onemocnění, životosprávu člověka včetně zásad správné výživy. Regenerace je součástí zdravého způsobu života. Probrány jsou regenerační procedury včetně masáže, vliv procedur na organismus člověka.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (16.05.2019)

CINGLOVÁ,L. Hygiena. Praha 2002, FTVS UK. ISBN 80-86317-25-0

HOŠKOVÁ, B. Masáž ve sportu. Praha: Olympia. 2000. s. 125.ISBN 80-7033-093-7

JIRKA,Z.: Regenerace a sport. Praha: Olympia. 1990.

HOŠKOVÁ,B., MAJOROVÁ,S.,NOVÁKOVÁ,P. Masáž a regenerace ve sportu. Praha:Karolinum. 2010. s.112. ISBN 978-80-246-1767-1

Studijní opory: www.ftvs.cuni.cz/elstudovna

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (10.05.2019)
Požadavky na zápočet, zkoušku:
 • zápočtová práce na vybrané téma
 • Test a ústní zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (13.03.2017)

Přednášky

 • Metody měření a hodnocení faktorů životního prostředí. Měření a hodnocení znečištění životního prostředí.
 • Hygiena vody. Zdravotní rizika kontaminace.
 • Hygiena výživy. Výživové normy. Zdravotní nebezpečí z potravin.
 • Hygiena práce a pracovní lékařství. Pracovní prostředí.
 • Hygiena tělovýchovných zařízení.
 • Životospráva sportovce. Spánek.
 • Obecná epidemiologie. Epidemiologická metoda práce.
 • Speciální epidemiologie. Nákaza a její formy. Preventivní epidemiologická opatření.
 • Cestovní medicína - vybraná témata.
 • Formy regenerace. Biologické prostředky regenerace.
 • Vodní procedury.
 • Tepelné procedury.
 • Masáž. Druhy masáže. Indikace, kontraindikace. Hygiena masáže.
 • Masážní hmaty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK