PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hygiena - PZTV112
Anglický název: Hygiene
Zajišťuje: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Simona Majorová
Vyučující: MUDr. Simona Majorová
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (14.06.2019)
Předmět seznamuje studenty se základy oborů hygieny a epidemiologie. Důraz je kladen na hygienickou problematiku zdravotnických zařízení a prevenci nozokomiálních nákaz a význam imunizace v prevenci.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (19.12.2019)

HAMPLOVÁ, L. a kol. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotních škol.1.vyd. Praha: Triton, 2015.

PODSTATOVÁ, H. Základy epidemiologie a hygieny. 1.vyd. Praha: Galén: Karolinum, 2009.

TUČEK, M. a kol. Hygiena a epidemiologie. 2. dopl..vyd. Praha: Karolinum, 2018.

LADOU, J., HARRISON R. J.Current Occupational Environmental Medicine. 5th Ed., McCraw-Hill Education, 2014.

WARD, H. et al. Oxford handbook of epidemiology for clinicians. OUP Oxford, 2012.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (25.10.2010)

Požadavky na zápočet:

  • písemný test.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (19.12.2019)

Přednášky:

1. Úvod do oboru hygieny. Náplň oboru, význam, základní předpisy.

Životní prostředí. Hygiena ovzduší, vody, půdy. Vnitřní prostředí. Zdravotní rizika znečištění prostředí.

2. Hygiena výživy. Zdravotní rizika z potravin. Nemocniční stravování.

Životospráva, negativní jevy v životosprávě (závislosti), prevence.

3. Hygiena práce. Pracovní rizika ve zdravotnictví.

4. Hygiena zdravotnických zařízení. Prevence poškození zdraví zdravotnických pracovníků.

5. Základy epidemiologie. Nákaza. Proces šíření nákazy. Protiepidemická opatření.

6. Nozokomiální nákazy. Výskyt, původci, zdroj, cesta přenosu, podmínky šíření, prevence.

7. Cestovní medicína - rizika, vybrané nákazy, prevence, importované nákazy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK