PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe - PVOT137N
Anglický název: Teaching practice
Zajišťuje: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (30.12.2021)
Hlavním cílem výuky pedagogické praxe je absolvování výcviku u různých druhů vojsk v resortu Ministerstva obrany. Výuka navazuje přímo na zvládnutí jednotlivých tematických částí jednotlivých témat základní a speciální tělesné přípravě a v odborné praxi bakalářského studijního programu vojenské tělovýchovy. Je zde kladen velký důraz vedení výcviku v organizačních celcích ochranných a bezpečnostních složek státu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (30.12.2021)
Cíle předmětu 

Cílem předmětu je seznámení s problematikou, organizací výcviku a jeho vedení v resortu Ministerstva obrany. Jedná se o praktické prověření znalostí a dovedností v oblastech pedagogického, didaktického a legislativního rámce ve funkci tělovýchovných pracovníků v resortu Ministerstva obrany.

Výuka navazuje přímo na zvládnutí jednotlivých tematických částí jednotlivých témat teorie a didaktiky v resortu MO, speciální tělesné přípravy a v odborné praxi bakalářského studijního programu Vojenské tělovýchovy. Je zde kladen velký důraz na vedení výcviku v organizačních celcích ochranných složek státu. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (30.12.2021)

Výstupní požadavky: cílové znalosti a dovednosti 

Výstupním požadavkem je absolvování praxe a vedení výcviku v níže uvedených tématech u organizačních celků v resortu Ministerstva obrany.

  • Praxe na útvaru - plánování služební TV
  • Praxe na útvaru - kontrolní činnost služební TV
  • Praxe na útvaru - nákupy a evidence TV materiálu
  • Praxe na útvaru - výroční a profesní přezkoušení
  • Praxe na útvaru - metodická příprava pověřených TV pracovníků
  • Praxe na útvaru - finanční zabezpečení služební TV
  • Praxe na útvaru - zdravotnické zabezpečení služební TV
  • Praxe na útvaru - plán reprodukce a rozvoje UVZ

Po absolvování praxe je studentovi vystaveno hodnocení pracovníkem tělovýchovy organizačního celku, u kterého absolvoval pedagogickou praxi v resortu Ministerstva obrany.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (12.10.2022)

VĚSTNÍK MO. (2011). Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva obrany (NVMO č.12/2011). Praha: MO.

VÁGNER, M., SÝKORA, K., BARTÁK, E. & DOLEŽEL, M. (2010). Speciální tělesná příprava - zkušební řády, programy instruktorských kurzů a profesní minimum (PUB 71-84-01). Vyškov: VydOd OIT IRo VeV - VA.

Ministerstvo obrany. (1998) Vojensko-praktické lezení (Těl-51-1). Praha: AČR.

Ministerstvo obrany. (1999) Překonávání překážek a házení (Těl-51-2). Praha: MO.

Ministerstvo obrany. (2017) Boj zblízka (Pub 71-84-02). Vyškov: VA

Ministerstvo obrany. (2016) Základy přežití (pub 71-84-03). Vyškov: VA

Ministerstvo obrany. (2006) vojenský pětiboj (pub 75-85-01). Vyškov: VA

BARTÁK, E. a kol. (2008). Výukové DVD vojenského lezení. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.

VÁGNER, M. a kol. (2008). Výukové DVD a multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.

VÁGNER, M. a kol. (2012). DVD - Základy boje na zemi. Praha: VO FTVS UK.

VGHÚ. (2005). Základy orientace v terénu. Dobruška: VGHÚ.

VÁGNER, M. (2008). K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (12.10.2022)

Tematika:

1. Praxe na útvaru - plánování služební TV

2. Praxe na útvaru - plánování služební TV

3. Praxe na útvaru - plánování služební TV

4. Praxe na útvaru - plánování služební TV

5. Praxe na útvaru - plánování služební TV

6. Praxe na útvaru - kontrolní činnost služební TV

7. Praxe na útvaru - kontrolní činnost služební TV

8. Praxe na útvaru - nákupy a evidence TV materiálu

9. Praxe na útvaru - nákupy a evidence TV materiálu

10. Praxe na útvaru - nákupy a evidence TV materiálu

11. Praxe na útvaru - výroční a profesní přezkoušení

12. Praxe na útvaru - metod. příp. pověřených TV pracovníků

13. Praxe na útvaru - finanční zabezpečení služební TV

14. Praxe na útvaru - zdravotnické zabezpečení služební TV

15. Praxe na útvaru - plán reprodukce a rozvoje UVZ

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (30.12.2021)

Výuka probíhá u organizačního celku resortu Ministerstva obrany nebo u celku bezpečnostních složek či IZS (v případě studentů sloužících u Policie ČR, Hasičského záchranného sboru či vězeňské služby) a není ji možné absolvovat distančně. Jedná se o praktickou výuku a účast na procesu plánování a řízení služební tělesné výchovy v resortu Ministerstva obrany nebo bezpečnostních složek či IZS.

Teoretické podklady jsou umístěny v rámci bakalářského a magisterského studijního programu vojenské tělovýchovy v moodle:

  • https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=583
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK