PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - PVOT135K
Anglický název: Professional Practice
Zajišťuje: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.
PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
Vyučující: doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.
PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
Záměnnost : PVOT135
Je neslučitelnost pro: PVOT135
Je záměnnost pro: PVOT135
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček, Ph.D. (24.10.2022)
Hlavním cílem výuky odborné praxe je zvládnutí odborné terminologie a metodického popisu činností v jednotlivých tématech základní a speciální tělesné přípravy s důrazem na boj zblízka a vojenské lezení. Výcvik navazuje přímo na zvládnutí jednotlivých tematických částí základní a speciální tělesné přípravy. Při výuce je kladen důraz na schopnost kontrolovat koordinaci provádění vlastních pohybů, na komunikaci při vedení výcviku, na aktivitu a přístup k výcviku. Jasně je specifikována terminologie jednotlivých cviků, cvičení, činností a materiálu. Precizně jsou prakticky předváděny jednotlivé techniky a činnosti z obsahu témat speciální tělesné přípravy včetně jejich odborného popisu. Na výuku se student připravuje zpracováním dokumentace (písemné přípravy) v závislosti na tématu vojenské základní nebo speciální tělesné přípravy, cílové skupině a časové dotaci.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček, Ph.D. (24.10.2022)

Cílem předmětu odborné praxe je vést výcvik v požadované kvalitě, a to především za použití odborné terminologie a metodických popisů činností v jednotlivých tématech základní a speciální tělesné přípravy s důrazem na boj zblízka a vojenské lezení. Terminologické významy a metodické popisy navazují na dovednosti zvládnuté v předmětech ZSTP I a ZSTP II. Studenti vedou určitou část hodiny boje zblízka nebo vojenského lezení, kde je kladen důraz především na terminologické vyjadřování a metodické popisy dovedností. Součástí odborné praxe je i plánování a příprava přesunu, kde je pozornost zaměřena v souvislosti s cílem přesunu na časový plán a orientaci v terénu. Dále potom na organizaci výročního a profesního přezkoušení v rámci resortu Ministerstva obrany. Na výuku se student připravuje zpracováním dokumentace (písemné přípravy) v závislosti na cílové skupině a časové dotaci.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček, Ph.D. (24.10.2022)

Výstupní požadavky: cílové znalosti a dovednosti  


Výstupním požadavkem je zpracování písemné přípravy a následné vedení praktické části výuky v níže uvedených tématech:  


- Příprava přesunu - orientace v terénu I 


- Vedení části výcvikové hodiny - boj zblízka


- Vedení části výcvikové hodiny - vojenské lezení 


- Vedení části přezkoušení v základní a profesní tělesné přípravě 


Vyhodnocení vedení výcviku je posuzováno na základě níže uvedených kritérií:


K hodnocení je použita škála pro hodnocení vedení výcviku ve speciální tělesné přípravě AČR (Ministerstvo obrany. (2017) Boj zblízka (Pub 71-84-02). Vyškov: VA; VĚSTNÍK MO. (2011). Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva obrany (NVMO č.12/2011). Praha: MO)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček, Ph.D. (24.10.2022)

VĚSTNÍK MO. (2011). Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva obrany (NVMO č.12/2011). Praha: MO.


VÁGNER, M., SÝKORA, K., BARTÁK, E. & DOLEŽEL, M. (2010). Speciální tělesná příprava - zkušební řády, programy instruktorských kurzů a profesní minimum (PUB 71-84-01). Vyškov: VydOd OIT IRo VeV - VA.


Ministerstvo obrany. (2019) Vojensko lezení (Pub 71-84-05). Vyškov: VA


Ministerstvo obrany. (1999) Překonávání překážek a házení (Těl-51-2). Praha: MO.


Ministerstvo obrany. (2017) Boj zblízka (Pub 71-84-02). Vyškov: VA


Ministerstvo obrany. (2016) Základy přežití (pub 71-84-03). Vyškov: VA


Ministerstvo obrany. (2006) vojenský pětiboj (pub 75-85-01). Vyškov: VA


BARTÁK, E. a kol. (2008). Výukové DVD vojenského lezení. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


VÁGNER, M. a kol. (2008). Výukové DVD a multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


VÁGNER, M. a kol. (2012). DVD - Základy boje na zemi. Praha: VO FTVS UK.


VGHÚ. (2005). Základy orientace v terénu. Dobruška: VGHÚ.


VÁGNER, M. (2008). K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum.


MORROW, J. R., JACKSON, A. L., DISCH, J. G. & MOOD, D. P. (2005) Measurement and Evaluation in Human Performance. Champaign: Human kinetics.


SVOBODA, B. (2000). Pedagogika. Praha: Karolinum.


SVOBODA, B. (2007). Pedagogika sportu. Praha: Karolinum.


RYCHTECKÝ, A., & FIALOVÁ, L. (2004). Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček, Ph.D. (24.10.2022)

Tematika:


1. Příprava přesunu - orientace v terénu


2. Vedení části výcvikové hodiny – boj zblízka (rozcvičení a kompenzace)


3. Vedení části výcvikové hodiny – boj zblízka (základní techniky)


4. Vedení části výcvikové hodiny – boj zblízka (sebeobranné techniky)


5. Vedení části výcvikové hodiny – boj zblízka (cvičný úderový boj)


6. Vedení části výcvikové hodiny – boj zblízka (boj na zemi)


7. Vedení části výcvikové hodiny – vojenské lezení (jištění a lezení)


8. Vedení části výcvikové hodiny – vojenské lezení (slaňování)


9. Vedení části výcvikové hodiny – vojenské lezení (výstupy po laně, prusíkování)


10. Vedení části výcvikové hodiny – vojenské lezení (výstupy po laně, jumarování)


11. Vedení části výcvikové hodiny – vojenské lezení (prusíkování a slaňování přes překážku)


12. Vedení části výcvikové hodiny – vojenské lezení (dopomoc druholezci, jednoduchá volná kladka)


13. Vedení části přezkoušení v základní tělesné přípravě


14. Vedení části přezkoušení v profesní tělesné přípravě

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček, Ph.D. (24.10.2022)
Studijní opory jsou dostupné v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9760
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK