Speciální tělesná příprava 1 - PVOT110N
Anglický název: Special Physical Training 1
Zajišťuje: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/186, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 194 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Jiří Krasilov (16.01.2009)
Kurz je zaměřen na praktickou výuku témat STP, které nejsou vyučovány v samostatných kurzech, především na nácvik a procvičení technik překonávání přírodních a umělých překážek, házení na dálku a na cíl, osvojení techniky pohybu v terénu a zvládnutí orientace podle mapy a buzoly.
Literatura
Poslední úprava: Jiří Krasilov (16.01.2009)

Přívětivý, L. Vojenská tělovýchova. 1.vydání. Praha: Karolinum, 2004. 109 s. ISBN: 80-246-0805-7.

14: Rozkaz ministra obrany ze dne 27. května 1999. Výcvik vojáků a žáků vojenských škol ve speciální tělesné přípravě. Věstník MO, částka 10.

Těl -1-1. Tělesná příprava v AČR. Praha: MO, 1989.

Těl-51-2. Překonávání překážek a házení. MO, 1999.

Lidmila, J. Topografická příprava. Vyškov: VVŠ PV, 2000.

Hejl, I. Turistika v horách. Praha: Olympia, 1990. ISBN 80-7033-023-6.

Štádler, V. GPS - praktická příručka. Lysá n. L.: Alpy, 1999. ISBN 80-85613-87-5.

Sylabus
Poslední úprava: Jiří Krasilov (16.01.2009)

1. Překonávání překážek;

2. Házení;

3. Pěší přesuny;

4. Pěší přesuny s orientací podle mapy a navigačních přístrojů;