PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vodní turistika a jachtink - PSPS009
Anglický název: Water tourism and yachting
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 7 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty odborného základu
Anotace -
Základní znalosti a dovednosti z vybraných sportů v přírodě (cyklistika,OB,lezení) i z vybraných druhů turistiky (cykloturistika, VHT). Základní znalosti o vybavení a bezpečnosti. Využití her (hry v přírodě, iniciativní a kooperační hry, ekohry) a cvičení v přírodě i lanových překážkových drah v programech pro zdravotně postižené občany. Modifikace aktivit pro vybrané druhy postižení. Informace a praktické ukázky aplikace uvedených činností pro různé druhy zdravotního postižení. Výchova prožitkem a dobrodružstvím pro skupiny zdravotně postižených.
Poslední úprava: Krasilov Jiří (19.04.2017)
Literatura

BUCHBERGER, J., KVAPILÍK, J. a Pavlů, D. (editoři) Problematika pohybových aktivit seniorů a zdravotně postižených. Soubory příspěvků z pracovních konferencí v roce 1996,1997. Praha: FTVS UK, 1998.

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Portál: Praha 1999, 325 s.

NEUMAN, J. aj. Turistika a sporty v přírodě. Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. Praha: Portál, 2000, 197 s.

NEUMAN, J., VOMÁČKO, L. a VOMÁČKOVÁ, S. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem a výzvou. Portál: Praha 1999, 315 s.

ŠAFRÁNEK, J. Cyklistika pro děti i jejich rodiče. Praha: Portál. 2000, 211 s.

Poslední úprava: Krasilov Jiří (19.04.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK