PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sportovní specializace 2 - alpské disciplíny /TR/ - PSPP352N
Anglický název: Coaching specialization 2 - alpine skiing
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
Korekvizity : PSPP351N
Anotace
Poslední úprava: Jiří Krasilov (05.05.2014)
Studium trenérství je zaměřeno na prohloubení znalostí posluchačů v oblasti alpských disciplín. Tento předmět prohlubuje znalosti v oblasti zimní kondiční přípravy v alpských disciplínách s využitím speciálních tréninkových prostředků a metod, zejména u dospělých závodníků, ve spojení s prvky závodní techniky jízdy a taktiky při závodě.
Literatura
Poslední úprava: Jiří Krasilov (05.05.2014)

Literatura:

Dovalil, J. (2009). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia.

Dovalil, J., et al. (1999). Sportovní výkon a trénink ve vyšší nadmořské výšce. Praha: ČOV.

Drahoňovský, R., et al. (2011). Lyžování, metodika výuky sjezdového lyžování. Hostinné: Kopretina

Choutka, M., Dovalil, (1991). J. Sportovní trénink. Praha: Olympia.

SLČR, (2013). Soutěžní řád. Praha: SLČR.

SLČR, (2012). Pravidla lyžování v alpských disciplínách. Praha: OSU AD SLČR.

Peterson, C. (2012). Fit 2 ski. BK Media & Fresh Air Publishing.

Psotová, D. & Příbramský M. et al. (2006). Sjíždění a zatáčení na lyžích. Praha: Karolinum.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (30.09.2014)

Zápočtové požadavky:

• Závodní technika sjezdového lyžování v praxi.

• Písemný test.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (30.09.2014)

Přednášky:

• Metodika rozvoje pohybových schopností.

• Osobnost a úkoly trenéra v alpských disciplínách.

• Pravidla závodů v alpských disciplínách.

• Sjezdové tratě.

• Vyhodnocení plnění tréninku - zpracování tréninkového plánu.

• Rozdíly mezi základní technikou a závodní technikou v alpských disciplínách

• Rozvoj pohybových schopností na lyžích.

Cvičení:

1. Výběr kompenzačních cvičení pro sjezdové lyžování.

2. Zásady pro rozcvičení a strečink u alpských disciplín.

3. Charakteristika závodní techniky ve sjezdu.

4. Charakteristika závodní techniky ve slalomu a bořím slalomu.

5. Tréninkové metody v alpských disciplínách pro rozvoj pohybových schopností u dospělých.

6. Metodika rozvoje pohybových schopností na sjezdových lyžích u dospělých.

Semináře:

1. Zásady pro rozvoj silových schopností.

2. Rozbor videozáznamu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK