PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kurz didaktiky sportů a aktivit v přírodě - PSPP288N
Anglický název: Didactics of Outdoor sports and activities
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:7/0 KZ [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 7 [dny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: volte ze 3 možností Lyžování, Turistika a sporty v přírodě, Kanoistikana UK FTVS-termíny budou zveřejněny na webu oddělení lyžování,na nástěnce v SISu
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
doc. Jiří Baláš, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PaedDr. Tomáš Gnad
PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
PaedDr. Mgr. Jiří Šafránek, Ph.D.
Je záměnnost pro: PSPH268N
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (07.07.2009)
Předmět zahrnuje teorii a didaktiku vybraných sportů a aktivit v přírodě. Zdůrazňuje didaktické základy představovaných aktivit s dopadem na vyučovací proces, organizaci soutěží a přípravu akcí. V rámci předmětu si studenti zvolí jednu ze tří variant : a) aktivity v přírodě, b) lyžování, c) vodní turistika a kanoistika.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (11.09.2015)

a) aktivity v přírodě:

NEUMAN, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě : Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. 1.vyd. Praha: Portál. 197 str. ISBN 80-7178-391-9

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál. 325 str. ISBN 80-7178-405-2

NEUMAN, J., VOMÁČKO, L..a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha : Portál. 2000.(reedice 2009).

NEUMAN, J., VOMÁČKO, S., VOMÁČKOVÁ, S. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. 1.vyd. . Praha: Portál. 320 str. ISBN 80-7178-292-0

b) lyžování:

BRTNÍK, J., NEUMAN, J. Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha : Portál, 1999. 280 s.

GNAD, T. aj. Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha : Karolinum, 2008, 250 s.

GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha : Karolinum, 2005, 150 s.

HRUŠA, J., aj. Česká škola lyžování. Lyžování zdravotně postižených. Praha : SLČR, 1999. 131 s.

PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha : Karolinum, 2006, 150 s.

MATOŠKOVÁ, P., GNAD, T., POLÁŠKOVÁ, M., BÍLÝ, M. Lyžování - průpravná cvičení pro zatáčení a pro běh na lyžích. DVD. Dostupné z:

c) vodní sporty

Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P.: Technika a taktika jízdy na K1.Videoprogram, FTVS UK, Praha 1998, 27 minut..

Bílý, M., Pinkava, O. Technika jízdy na C1. Videopořad. Praha : UK FTVS, 2007, 20 min.

Bílý, M., Volf, J. Vodní slalom - technika jízdy na deblkanoi. Videoprogram. Praha : EC - video UK FTVS, 2004, 24 min.

Bílý, M., Volf, J. Vodní slalom - technika jízdy na deblkanoi. Videoprogram. Praha : EC - video UK FTVS, 2004, 24 min.

Bílý, M.,Kračmar, B., Novotný, P.: Kanoistika. 1. vydání. Praha.Karolinum 2000,102 s. ISBN 80-246-0071-4.

Bílý,M., Kračmar, B., Novotný,P. Technika jízdy na kajaku. Videopořad FTVS UK. Praha : FTVS UK, 1997, 21 min.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (07.07.2009)

Požadavky na zápočet:

aktivní účast na kursu

teoretické, praktické znalosti a dovednosti

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (06.09.2012)

Přednášky:

a) cyklistika, orientace a orientační běh, aktivity v přírodě, hry v přírodě, lanové překážkové dráhy

b) lyžování, kvalifikace, bezpečnost, výuka dětí, závodní lyžování, hry na sněhu, metodika rozboru videozáznamu a hodnocení techniky

c) kanoistika a vodní turistika,analýza techniky a taktiky jízdy, bezpečnostní standardy

Semináře:

a) vedení družstva, práce s lanem, vybavení, příprava akce, orientační štafetový závod

b) práce s videotechnikou, metodické výstupy, lyžařské závody, lyžařská turistika, rozbory videozáznamu

c) práce s videotechnikou, rozbor videozáznamu, příprava vodácké akce

Cvičení :

a) cyklistická tůra,orientační závod, práce s lanem, vysokohorská tůra, týmové hry, přírodní a umělé překážky

b) technika a metodika -běh na lyžích, sjíždění a zatáčení, lyžařská tůra, závody ve slalomu a v běhu na lyžích, metodické výstupy, hry a soutěže na lyžích

c) vedení lekcí základů - jízdy na klidné a tekoucí vodě na K1,C2,R2,R4,R6, technika a taktika jízdy na divoké vodě, vedení družstva vodním terénem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK