PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kurz didaktiky sportů a aktivit v přírodě - PSPP288N
Anglický název: Didactics of Outdoor sports and activities
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:7/0 KZ [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 7 [dny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: volte ze 3 možností Lyžování, Turistika a sporty v přírodě, Kanoistikana UK FTVS-termíny budou zveřejněny na webu oddělení lyžování,na nástěnce v SISu
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
doc. Jiří Baláš, Ph.D.
Vyučující: doc. Jiří Baláš, Ph.D.
PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Mgr. Tomáš Brtník
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PaedDr. Tomáš Gnad
PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
Mgr. Jan Kodejška, Ph.D.
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Mgr. Lukáš Psohlavec
PaedDr. Mgr. Jiří Šafránek, Ph.D.
Je záměnnost pro: PSPH268N
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (07.07.2009)
Předmět zahrnuje teorii a didaktiku vybraných sportů a aktivit v přírodě. Zdůrazňuje didaktické základy představovaných aktivit s dopadem na vyučovací proces, organizaci soutěží a přípravu akcí. V rámci předmětu si studenti zvolí jednu ze tří variant : a) aktivity v přírodě, b) lyžování, c) vodní turistika a kanoistika.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (11.09.2015)

a) aktivity v přírodě:

NEUMAN, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě : Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. 1.vyd. Praha: Portál. 197 str. ISBN 80-7178-391-9

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál. 325 str. ISBN 80-7178-405-2

NEUMAN, J., VOMÁČKO, L..a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha : Portál. 2000.(reedice 2009).

NEUMAN, J., VOMÁČKO, S., VOMÁČKOVÁ, S. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. 1.vyd. . Praha: Portál. 320 str. ISBN 80-7178-292-0

b) lyžování:

BRTNÍK, J., NEUMAN, J. Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha : Portál, 1999. 280 s.

GNAD, T. aj. Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha : Karolinum, 2008, 250 s.

GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha : Karolinum, 2005, 150 s.

HRUŠA, J., aj. Česká škola lyžování. Lyžování zdravotně postižených. Praha : SLČR, 1999. 131 s.

PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha : Karolinum, 2006, 150 s.

MATOŠKOVÁ, P., GNAD, T., POLÁŠKOVÁ, M., BÍLÝ, M. Lyžování - průpravná cvičení pro zatáčení a pro běh na lyžích. DVD. Dostupné z:

c) vodní sporty

Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P.: Technika a taktika jízdy na K1.Videoprogram, FTVS UK, Praha 1998, 27 minut..

Bílý, M., Pinkava, O. Technika jízdy na C1. Videopořad. Praha : UK FTVS, 2007, 20 min.

Bílý, M., Volf, J. Vodní slalom - technika jízdy na deblkanoi. Videoprogram. Praha : EC - video UK FTVS, 2004, 24 min.

Bílý, M., Volf, J. Vodní slalom - technika jízdy na deblkanoi. Videoprogram. Praha : EC - video UK FTVS, 2004, 24 min.

Bílý, M.,Kračmar, B., Novotný, P.: Kanoistika. 1. vydání. Praha.Karolinum 2000,102 s. ISBN 80-246-0071-4.

Bílý,M., Kračmar, B., Novotný,P. Technika jízdy na kajaku. Videopořad FTVS UK. Praha : FTVS UK, 1997, 21 min.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (07.07.2009)

Požadavky na zápočet:

aktivní účast na kursu

teoretické, praktické znalosti a dovednosti

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (06.09.2012)

Přednášky:

a) cyklistika, orientace a orientační běh, aktivity v přírodě, hry v přírodě, lanové překážkové dráhy

b) lyžování, kvalifikace, bezpečnost, výuka dětí, závodní lyžování, hry na sněhu, metodika rozboru videozáznamu a hodnocení techniky

c) kanoistika a vodní turistika,analýza techniky a taktiky jízdy, bezpečnostní standardy

Semináře:

a) vedení družstva, práce s lanem, vybavení, příprava akce, orientační štafetový závod

b) práce s videotechnikou, metodické výstupy, lyžařské závody, lyžařská turistika, rozbory videozáznamu

c) práce s videotechnikou, rozbor videozáznamu, příprava vodácké akce

Cvičení :

a) cyklistická tůra,orientační závod, práce s lanem, vysokohorská tůra, týmové hry, přírodní a umělé překážky

b) technika a metodika -běh na lyžích, sjíždění a zatáčení, lyžařská tůra, závody ve slalomu a v běhu na lyžích, metodické výstupy, hry a soutěže na lyžích

c) vedení lekcí základů - jízdy na klidné a tekoucí vodě na K1,C2,R2,R4,R6, technika a taktika jízdy na divoké vodě, vedení družstva vodním terénem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK