PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sportovní specializace III - alpské disciplíny /TR/ - PSPP278
Anglický název: Coaching specialization III - alpine skiing
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
Korekvizity : PSPP150
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (22.04.2014)
Studium trenérství je zaměřeno na prohloubení znalostí posluchačů v oblasti alpských disciplín. Tento předmět prohlubuje znalosti v oblasti zimní kondiční a technické přípravy v alpských disciplínách s využitím speciálních tréninkových prostředků a metod, zejména u mládeže.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (22.04.2014)

• praktická analýza a hodnocení techniky

• písemný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK