PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kurz dalších forem lyžování - PSPP266
Anglický název: Modern forms of skiing
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 5/0 Z [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: zimní:16 / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PaedDr. Tomáš Gnad
Vyučující: PaedDr. Tomáš Gnad
PaedDr. Jan Hruša, CSc.
PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
Patří mezi: APTV prez. bc. 2.r. vol.
Management bc. 3.r. volit.
OO_TVS prez. bc. 2.r. vol
TVS prez. bc. jednoobor 2.r. volit.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D. (15.05.2017)
V rámci předmětu lze volit variantu: A = Kurz freeridingu; B = Kurz snowkitingu; C = Kurz telemarku; D = Kurz kondičního běžeckého lyžování. A) Kurs je zaměřen na nácvik a zdokonalování techniky jízdy v neupraveném terénu na freeridových nebo telemarských lyžích, dále na orientaci v terénu a zásady bezpečného pohybu v horách v extrémních podmínkách. Absolventi kursu získají základní informace o jízdě a bezpečnosti mimo sjezdové tratě. B) Kurs je zaměřen na nácvik ovládání cvičného komorového draka /2,5qm/ a komorového draka /6qm a 9qm/ bez lyží. Nácvik startů, jízdy a obratů na lyžích nebo snowboardu na rovném otevřeném terénu. C) Kurs je zaměřen na nácvik a zdokonalování techniky jízdy telemarku v upraveném i neupraveném terénu, freestyle telemark. Absolventi kursu získají základní informace o jízdě a bezpečnosti mimo sjezdové tratě. D) Zimní kurs je zaměřen na zimní kondiční přípravu na běžeckých lyžích určenou pro rozvoj obratnosti, silových, vytrvalostních a rychlostních schopností pro různá sportovní odvětví. Absolventi kursu by měli být schopni aplikovat tréninkovou přípravu sportovců na běžeckých lyžích v různých sportovních odvětvích u různých věkových skupin.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D. (15.05.2017)

Literatura:

PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha : Karolinum, 2006.

DANZINGER, HM., COX, SM., FULTAOS, K. Mountaineering - The Freedom of the Hills. Mountaineers Books, 2003.

ŠEDOVÁ, K., SCHAUER, J. Freeskiing. Brno : Computer Press, 2003.

WINTER, S. Skialpinismus. České Budějovice : Kopp, 2002.

B - Literatura:

BORY,M. Kitesurfing. Singapure.Finway Publishing, 2005. ISBN 2-7528-0139-4

Boyce,J. The ultimate book of powerkiting and kiteboarding.China : The Lyons Press, 2004. ISBN 1-59228-567-8

KŘIVAN,P. Kiteboarding. Třebíč: Akcent,2009.ISBN 978-80-7268-621-6

BRTNÍK, J., NEUMAN, J. Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha : Portál, 1999.

GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha : Karolinum, 2005.

HOTTENROTT, K., URBAN, V. Das grosse Buch von Skilanglauf. Aachen : Meyer & Meyer Verlag, 2004.

ILAVSKÝ, J. aj. Běh na lyžích ? metodický dopis. ÚBD SLČR, 2005.

KUBAN, J., KIRCHNER, J., LOUKA, O. Inline bruslení. Praha : Grada, 2004, 112 s.

SOUMAR, L., BOLEK, E., ILAVSKÝ, J. Běh na lyžích. Trénujeme s Kateřinou Neumannovou Praha : Grada Publishing, 2008.

APUL - lektorský sbor: Snowsport manual. 1. vyd. Špindlerův Mlýn: Apul, 2008.

BONNY, M.: Telemark. 1. vyd. Luzern: Swiss snowsport association, 2010. ISBN 978-3-9059-12-5

CLELLAND, M., O´BANNON, A.: Allen & Mike's Really Cool Telemark Tips. 2 vyd. United States of America: Falcon Guide, 2008. ISBN-13 978-0-7627-4586-9

DANZINGER, HM, COX, SM, FULTAOS, K. Mountaineering - The Freedom of the Hills. Mountaineers Books, 2003.

DROSTE, P.: Der Kick mit der freien Ferse: Telemark. 1. vyd. Stuttgart: Paul Pietsch-Verlage GmbH, 2007. ISBN 978-3-613-50554-4

DROSTE, P., STROTMANN, R.: Telemark Skiing. 1. vyd. Oxford: Meyer und Meyer, 2003. ISBN 1-84126-082-7

ENGLISH, B.: Total Telemarking. 1. vyd. Crested Butte, Colorado: East River Publishing Company, 1984. ISBN 0-915789-00-0

ERIKSEN, S.: Come Ski With Me, 1. vyd. New York: W.W.Norton & Company, 1966.

INTERSKI Deutschland: Telemark Lehrplan. 1. vyd. Stuttgart: Paul Pietsch-Verlage GmbH, 2010. ISBN 978-3-613-50641-1

KLEPPEN, H.: Telemarkskiing, Norway´s gift to the wordl. 1 vyd. Oslo: Det Norske Samlaget, 1986. ISBN 82-521-2854-8

KLIEN, A.: Das Telemark Revival. Wien, 1999

KULHÁNEK, O.: Zlatá kniha lyžování. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989. ISBN 27-083-89

MEČÍŘ, V., OPLT, O., PÁCL, V., SÝKORA, B., ZOULEK, D.: Běh na lyžích. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé obce sokolské, 1951. ISBN 301-11-451

ÖSSTERREICHISCHE SKISCHULVERBAND: Die Österreichische Skischule. 2. vyd. Seiten: Snowsport Austria, 2011. ISBN 978-3-85119-306-0

15) PARKER, P.: Free-heel skiing: Telemark and Parallel Techniques for all conditions. 3. vyd. Seattle: The Mountaineers Books, 2001. ISBN 978-0-89886-775-6

PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha : Karolinum, 2006.

LANGMUIR, E. Mountaincraft and Leadership. MLTB, 2004.

SOUKUP, J.: Lyžování podle alpských lyžařských škol. 1. vyd. Praha: Olympia, 1991. ISBN 807033-168

ŠTANCL, P.: Lyžování s úsměvem. Olomouc: FTK UP, 2006. (rigorózní práce)

ŠEDOVÁ, K., SCHAUER, J. Freeskiing. Brno : Computer Press, 2003.

TREMPER, B.: Staying alive in avalanche terrain. 2. vyd. Seattle: The Mountaineers Books, 2008. ISBN 978-1-59485-084-4

WINTER, S. Skialpinismus. České Budějovice : Kopp, 2002.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D. (15.05.2017)

A - Požadavky na zápočet:

 • absolvování kursu v plném rozsahu,
 • technika jízdy v neupraveném terénu,
 • práce s lavinovým setem v terénu.

B - Požadavky na zápočet:

 • absolvování kursu v plném rozsahu,
 • příprava draka, start, jízda na boční vítr, obrat, přistání

C - Požadavky na zápočet:

 • absolvování kursu v plném rozsahu,
 • technika jízdy telemarku v upraveném i neupraveném terénu,
 • střední smýkaný oblouk, řezaný oblouk, krátký smýkaný oblouk,
 • teoretický test.

D - Požadavky na zápočet:

 • absolvování kursu v plném rozsahu,
 • seminární práce

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D. (15.05.2017)

A přednášky:

1. Technika a metodika etapy závodního a extrémního lyžování.

2. Lyžařská technologie, zaměřená na freeriding a telemarski.

3. Orientace v zimě v horském terénu.

4. Charakteristika terénu a sněhové pokrývky, laviny.

5. Úrazová prevence a první pomoc v horském prostředí.

A cvičení:

1. Specializovaná průprava pro jízdu v extrémních lyžařských podmínkách.

2. Technika sjíždění a zatáčení v extrémních podmínkách.

3. Technika jízdy v telemarském postoji.

A semináře:

1. Lyžařská technologie - úprava a mazání sjezdových lyží.

2. Práce s pomůckami pro orientaci v terénu.

3. Práce s lavinovým setem.

4. Zjišťování charakteristiky sněhové pokrývky.

B přednášky:

1. Technologie - druhy draků, konstrukce, ovládání

2. Základy aerodynamiky, power zóna, regulace výkonu

3. Metodika výuky

4. Zásady bezpečného výcviku

B cvičení:

1. Ovládání cvičného draka 2,5, komorového draka 6,0, 9,0m2 bez lyží.

2. Cvičení na lyžích - start, jízda na boční vítr, obraty, jízda proti větru, přistání.

B semináře:

1. Technologie - balení draka, opravy

2. Měření větru - anemometr

C přednášky:

1. Technika a metodika základního, freestyle a závodního telemarku

2. Lyžařská technologie zaměřená na telemark

3. Lyžařská turistika a telemark

4. Historie telemarku

C cvičení:

1. Všeobecná lyžařská průprava se specifikami telemarku

2. Specializovaná průprava telemarku

3. Technika sjíždění a zatáčení v telemarku v obtížném terénu

C semináře:

1. Úprava a mazání telemarkových lyží

2. Telemarková vázání a jejich nastavování

3. Práce s vybavením pro jízdu mimo sjezdové tratě

4. Rozbor videozáznamu

D přednášky:

1. Technika a metodika běhu na lyžích v etapě závodního lyžování

2. Lyžařská technologie v etapě závodního lyžování

3. Fyziologická a pohybová charakteristika běhu na lyžích a její srovnání s ostatními sportovními odvětvími

4. Charakteristika a parametry lyžařských běžeckých tratí

D cvičení:

1. Specializovaná průprava pro závodní techniku běhu na lyžích

2. Závodní technika běhu na lyžích

3. Tréninkové metody na běžeckých lyžích pro rozvoj pohybových schopností

4. Testování úrovně pohybových schopností

D semináře:

1. Lyžařská technologie - úprava a mazání závodních běžeckých lyží

2. Sledování tepové frekvence při tréninku a jeho vyhodnocení

3. Měření časů a mezičasů při tréninku a závodech

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK