PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Turistika a aktivity v přírodě /AP/ - PSPP126
Anglický název: Tourism and Outdoor Activities
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Brtník
Vyučující: Mgr. Lukáš Psohlavec
Prerekvizity : PSPP066
Je záměnnost pro: PSPP219
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)
Předmět přináší informace a teorii a praxi tradičních druhů turistiky a aktivit v přírodě a jejich nových forem. Studenti jsou aktivně zapojování do samostatných projektů. Ve cvičeních získají zkušenost s tradičními i novými aktivitami v přírodě.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Studijní literatura

KONOPKA, P. Cyklistika. Z německého originálu Radsport. Der Ratgeber für Ausrüstung, Technik, Training, Ernährung, Wettkampf und Medizin (2006), BLV Buchverlag GmbH & CO. KG, 80797 München. přeložili Jana Hájková a Tomáš Neumann. 1. české vydání Jablonec nad Nisou: Jana Hájková, Nad Mlýnem 3, 466 01 , 2007.

MARTINEK, K., SOULEK, I. Cyklistika. Praha: Grada Publishing, 2000.

Šedová, K., Schauer, J. Freesking. Brno : Computer Press, 2003

Winter,S. Skialpinismus. České Budějovice : Kopp, 2002.

Studijní opory

HRUŠA, J., ČICHOŇ, R. Lyžování zdravotně postižených. Multimediální učebnice CD-R 2004

ŠAFRÁNEK, J. Cykloturistika pro studenty UK FTVS. Studijní materiály. Praha: UK FTVS Katedra sportů v přírodě, 2008.

Freeski. Časopis o freeskingu a pro freeskiery. Vydává Slim Media s.r.o. Od roku 2008.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Požadavky na zakončení předmětu

Absolvování seminářů a cvičení.Seminární práce z vlastního projektu . Test znalostí z teorie turistiky a aktivit v přírodě v zimní přírodě.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Přednášky

1. Tradiční druhy turistiky -

pěší, vysokohorská, speleo, cyklo, lyžařská, moto, hypo.2. Turistika zdravotně postižených. Asociace turistických oddílů mládeže. Mezinárodní rozměr turistiky především v evropském kontextu. <>

3. Aktivity v přírodě v tradičních a nových podobách nordic - walking, blading, skating, cruising, mountainbike - freeriding, BMX, terénní koloběžky.

4. Pěší turistika, cykloturistika a lyžařská turistika. Speciální požadavky na vybavení a jejich bezpečnostní aspekty především pro práci se skupinou. Zvláštnosti práce se začátečníky, malými dětmi a staršími lidmi.

5. Moderní formy lyžování.

Semináře

6. Mechanika, opravy a údržba jízdního kola.

7. Technologie materiálu pro turistiku a aktivity v přírodě (včetně moderních forem lyžování).

8.-9. Prezentace vlastního projektu turistické akce a některé z moderních forem lyžování a pohybu na sněhu.

Cvičení

10.-11. Realizace vlastního turistického projektu a projektu zahrnujícího nové formy aktivit v zimní přírodě.

12.-13. Tradiční formy turistiky v netradičním pojetí.

14.-15. Nové formy aktivit v přírodě a průpravné aktivity pro běh na lyžích a sjíždění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK