PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kurz základů lyžování - PSPP057
Anglický název: Basics of Skiing
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/0 Z [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (88)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: pro začátečníky na běžeckých či sjezdových lyžíchinfo-nástěnka před katedrou, web katedry – aktuality
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Brtník
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Mgr. Martina Chrástková, Ph.D.
PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Patří mezi: APTV komb. bc. 1.r. volit.
APTV prez. bc. 1.r. volit.
Fyzioterapie bc. 1.r. volit.
TVS KS bc. 1.r. volit.
TVS prez. bc. jednoobor 1.r. volit.
TVS VT bc. prez. 1.r. volit.
TVS VT komb. 1.r. volit.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (12.09.2011)
Kurs je zaměřen na nácvik základních pohybových dovedností na běžeckých i sjezdových lyžích. Je určen všem studentům, kteří mají minimální zkušenosti s běžeckým nebo sjezdovým lyžováním. Kurz je přípravou pro povinný předmět lyžování PSPP284.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (22.11.2010)

GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha : Karolinum, 2005, 150 s.

PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha : Karolinum, 2006, 150 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (12.09.2011)
  • absolvování kursu v plném rozsahu
  • splnění praktických ukázek základních lyžařských dovedností na běžeckých i sjezdových lyžích

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (12.09.2011)

Přednášky:

Základy techniky běhu na lyžích

Základy techniky sjíždění a zatáčení na lyžích

Základy lyžařské technologie

Semináře:

Lyžařská technologie - základy mazání sjezdových a běžeckých lyží

Rozbory videozáznamů

Cvičení:

Všeobecná lyžařská průprava

Nácvik základů lyžařských dovedností pro běh na lyžích

Nácvik základů lyžařských dovedností pro sjíždění a zatáčení na lyžích

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK