PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sportovní hry I - PSPH291
Anglický název: Sport Games I
Zajišťuje: Sportovní hry (51-600300)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Carboch, Ph.D.
Neslučitelnost : PSPH304
Záměnnost : PSPH304
Je neslučitelnost pro: PSPH304
Je záměnnost pro: PSPH304
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D. (12.11.2010)
V didakticky zaměřeném základním kurzu získávají studenti základní herní dovednosti a znalosti potřebné k vedení výuky basketbalu a softballu ve školní tělesné výchově a modifikovaných formách výuky na úrovni zájmové činnosti. Cílem je zvládnutí herních dovedností, jejich realizace v utkání a praktická činnost rozhodčího. Dále také osvojení základních vědomostí z pravidel, teorie a didaktiky basketbalu a softballu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D. (12.11.2010)

Süss. V., Softball a baseball. Praha : Grada, 2003

SÜSS, V. Buchtel, j. Síťové a pálkovací hry, skripta vydané s podporou programu JPD3 Praha : UK FTVS 2006 uloženo na: http://www.ftvs.cuni.cz/elstudovna/index.php?page=sitpal

TÁBORSKÝ, F. a kol. Základy teorie sportovních her. Učební text pro bakalářské studium. Praha : UK FTVS 2007, ISBN 80-86-317-48-X

Süss, V. Softball (baseball) In VELENSKÝ. M., a kol. Průpravné hry. skriptum Praha : Karolinum, 2005, ISBN 80-246-0970-3 (Str. 61 - 71) 91s

SÜSS, V. Výklad základních pravidel softballu uloženo na

VELENSKÝ, M. Basketbal. Praktická cvičení pro školní TV. Praha : Karolinum, 1994.

VELENSKÝ, M. Basketbal. Základní program aplikace útočných a obraných činností. Praha : Svoboda, 1998.

VELENSKÝ, M., KARGER, J. Basketbal. Herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. Praha : Grada Publishing, 1999.

VELENSKÝ, M.Streetball. Praha : Olympia, 2000.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D. (12.11.2010)
  • prezence alespoň 75%
  • výkon v testu dovedností v basketbalu a softballu
  • rozhodování v utkání softballu
  • zvládnutí herních dovedností realizovaných v softbalovém utkání
  • písemný test z teorie a pravidel basketbalu a softballu

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D. (12.11.2010)

BASKETBAL

1. Obsah basketbalu, pojetí didaktiky sportovní hry, pravidla.

2. Metodické kriterium celku, pojetí herních systémů na začátečnické úrovni, základy obranných činností.

3. Metodické kriterium částí, význam a aplikace MOF, uvolňování s míčem v pohybu, krytí útočníka v pohybu.

4. Význam utkání a jeho aplikace v didaktickém procesu, rozhodování.

5. Metodické kriterium spojování částí v celek, základy součinnosti (přihrávání, chytání míče, uvolňování bez míče), krytí útočníky s míčem i bez míče.

6. Specifika nácviku střelby z místa a v pohybu.

7. Utkání rozhodování.

SOFTBALL

1. Teorie a systematika softballu, výklad pravidel.

2. Individuální a týmový herní výkon v softballu, průpravná hra ?tee- ball?.

3. Nácvik obraných herních činností, technika nadhazování, průpravná hra ?tee- ball?.

4. Nácvik útočných herních činností, technika nadhazování, utkání.

5. Průpravná cvičení obranného a útočného charakteru, utkání, rozhodování.

6. Průpravná cvičení obranného a útočného charakteru, utkání, rozhodování.

7. Utkání a rozhodování, zápočtový test z pravidel.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK