PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Sportovní trénink - PPPD211TS
Anglický název: Sports training
Zajišťuje: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 16/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (05.09.2019)
Předmět má přispět k pochopení výkonové motoriky člověka, tj. proč dochází ke zvyšování výkonnosti, co má trénink obsahovat a jak postupovat, tj. teoreticky ovládnout hlavní problémy tréninku (adaptace, motorické učení, interakce) v podobě zákonitostí, principů, metod, doporučení apod. Poznatky o struktuře sportovního výkonu včetně metodologie zkoumání, zatěžování, složkách tréninku (kondiční, technická, taktická a psychologická příprava), dlouhodobé koncepci, stavbě a řízení tréninku.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (05.09.2019)

PERIČ, T. AND J. DOVALIL Sportovní trénink. 1. vyd. Praha: Grada, 2010.

DOVALIL, J. AND M. CHOUTKA Výkon a trénink ve sportu. Edtion ed.: Olympia, 2012. ISBN 8073763265.

DOVALIL, J. Lexikon sportovního tréninku. Edtion ed.: Karolinum, 2008. ISBN 8024614049.

BOMPA, T. O. AND G. G. HAFF Periodization: Theory and methodology of training. Edtion ed.: Human Kinetics Publishers, 2009. ISBN 073607483X.

ELLIOTT, B. AND J. MESTER Training in sport: applying sport science. Edtion ed.: John Wiley & Sons, 1998. ISBN 0471978701.

MANNO, R. Les bases de l'entraînement sportif. Edtion ed.: Ed. Revue EP. S, 1992. ISBN 2867130824.

MARTENS, R. Successful coaching 4th edition. Edtion ed.: Human Kinetics, 1996. ISBN 1450439535.

RILEY, P. Cesta k vítězství. Edtion ed. Frýdek-Místek: Alpress, 1996.

SCHNABEL, G. Trainingslehre-Trainingswissenschaft: Leistung-Training-Wettkampf. Edtion ed.: Meyer & Meyer Verlag, 2008. ISBN 3898993329.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (05.09.2019)

1. Sportovní trénink: cíl a úkoly.

2. Vývojové tendence současného sportu a tréninku.

3. Sportovní výkon a jeho struktura, zkoumáni struktury sportovního výkonu.

4. Individuální sportovní výkon, týmový sportovní výkon a jejich faktory

5. Sportovní trénink jako proces spec. adaptace, motorického učení, soc. interakce.

6. Zatížení a zatěžování. Klasifikace těl. cvičení jako adaptačních podnětů.

7. Míra specializace, intenzita. Objem zatížení. Velikost zatížení. Frekvence zátěžových podnětů.

8. Systémový přístup k obsahu a organizaci tréninku: složky sportovního tréninku. Kondiční příprava.

9. Zotavení, regenerace rekondice

10. Kondiční příprava v ročním tréninkovém cyklu.

11. Silové schopnosti a jejich rozvoj. Funkce svalů při silovém tréninku a jejich stimulace.

12. Metody silového tréninku, doplňkové oblasti silového tréninku.

13. Vytrvalostní schopnosti a jejich rozvoj. Aerobní oblast. Vymezení intenzity, operativní ukazatele.

14. Anaerobní oblast: rychlostní a krátkodobá vytrvalost, intervalové metody.

15. Kondiční příprava: rychlostní schopnosti,

16. Kondiční příprava: obratnostní schopnosti, pohyblivost a jejich rozvoj.

17. Technická příprava: obecná východiska, technika, kritéria techniky. Sportovní dovednosti, teoretické i praktické aspekty osvojování a zdokonalováni dovedností.

18. Taktická příprava a její obsah: taktika, taktické jednání, vědomosti, dovednosti, myšleni v tréninkovém procesu.

19. Psychologická příprava: pojetí, obsah, dlouhodobá a krátkodobá psychologická příprava.

20. Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku: etapa základního, specializovaného a vrcholového tréninku. Zdůvodnění, obsah.

21. Kritické hodnocení tréninkové koncepce rané specializace.

22. Zákonitosti stavby tréninku: roční tréninkový cyklus, přípravné, hlavni, přechodné období.

23. Stavba sportovního tréninku - mezocykly, mikrocykly. Sportovní forma a její ladění. Tréninková jednotka.

24. Řízení tréninku: systémové pojetí, identifikace systému, plánování tréninku, evidence, kontrola trénovanosti, vyhodnocování tréninku.

25. Vybrané specifické problémy tréninku: trénink žen.

26. Aklimatizace - výšková a vysokohorský trénink, časová, tepelná

27. Sportovní příprava zdravotně postižených.

28. Prognostika a její uplatnění při řízení tréninku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK