PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe na střední škole - PPPD190N
Anglický název: Student Teaching at Secondary School
Zajišťuje: Centrum profesní přípravy a kariérního poradenství (51-140004)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Nürnbergerová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
PhDr. Jan Carboch, Ph.D.
Mgr. Jana Černá
PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
PhDr. Alena Kozáková, Ph.D.
Mgr. Markéta Křivánková
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
PhDr. Radka Peřinová, Ph.D.
Mgr. Petra Pravečková, Ph.D.
Mgr. Jindřich Vampola
PhDr. Adam Zdobinský
Mgr. Aleš Zenáhlík
Neslučitelnost : PPPD190NK
Záměnnost : PPPD190NK
Je záměnnost pro: PPPD190NK
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D. (30.10.2019)
Pedagogická praxe probíhá na středních školách či středních odborných učilištích (věková kategorie 15-19 let; v případě víceletého gymnázia 12-19 let) zpravidla blokovou formou. Tzn. výuka na fakultě neprobíhá souběžně. Aktivity směřují k dalšímu rozvoji a zkvalitnění učitelských dovedností a kompetencí studentů. Poznání celkové problematiky života školy v celém jejím komplexu a tím i přiblížení se k vlastní učitelské profesi. V neposlední řadě seznámení se z administrativními nároky kladenými na dnešní učitele SŠ.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (22.09.2020)

Cílem praxe je prostřednictvím několikatýdenního každodenního pobytu na škole se podrobněji seznámit s jejím chodem a vyzkoušet si skutečnou zátěž učitele tělesné výchovy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (07.09.2022)

Požadavky na zápočet:

Včasné odevzdání úplné dokumentace pedagogické praxe dle pokynů fakultního učitele

Podmínky udělení zápočtu:

1. Dokumentace praxe potvrzené provázejícím učitelem:

  • tematický plán výuky na období praxe
  • 4 hospitační záznamy
  • 18 příprav na vyučovací jednotky
  • deník praxe (přehled hospitací, odučených hodin, rozborových hodin a dalších aktivit) - potvrzený provázejícím učitelem i ředitelem školy

Dokumentace musí být konzultována a odsouhlasena fakultním učitelem.

2. Přehled rozborových hodin

3. Osobní hodnocení praxe studentem (dle standardního formuláře)

4. Odevzdání kompletní dokumentace odborných úkolů (k měření a dotazování dětí, resp. plnění jiných výzkumných aktivit u školní mládeže a učitelů dle pokynů fakultního učitele praxí)

5. Kladné hodnocení praxe studenta fakultním učitelem a provázejícím učitelem

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (12.10.2022)

TILINGER, P. a kol. Odborné a pedagogické praxe v tělesné výchově. Praha : Karolinum, 2014

FIALOVÁ, L., FLEMR, L., MARÁDOVÁ, E., MUŽÍK, V. (2014). Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum.

RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : Univerzita Karlova, 2004.

PERIČ, T., DRAGOUNOVÁ, Z. (2016). Hry a jejich využití v tréninku (především dětí). Studia sportiva, vol. 10, no. 2, pp. 140-148.

PEŘINOVÁ, R. (2018). Vychovávejme v Tělesné výchově! Program rozvíjející kritické myšlení. Tělesná výchova a sport mládeže, vol. 84, no. 4, pp. 14-18.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (02.09.2022)

Rámcový plán výuky:
- Úvodní seminář na UK FTVS před nástupem studentů na školy
- Beseda s vedením školy, fakultním učitelem, absolvování školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Příprava tematického plánu, rozvrhu a strategie absolvování pedagogické praxe 
- Hospitace (s následnými rozbory) minimálně 4 vyučovacích jednotek ve třídách, kde bude student učit 
- Příprava na výuku, vyučovací výstupy (36 hodin výuky) s následnými rozbory pedagogické činnosti praktikujícího studenta (12 rozborových hodin) 
- Hodnotící závěrečný seminář na UK FTVS

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (14.10.2022)

Podklady (prezentace s informacemi, záznam úvodního semináře, formuláře, rozvrhy, tabulka rozdělení studentů a studentek na praxe) uloženy v MS Teams, kód týmu: ej437ah

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK