PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Psychologie - PPPD084TSA
Anglický název: Psychology
Zajišťuje: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 14/0 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Vysvětlení: Pouze pro Trenérskou školu!!!
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PaedDr. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., Ph.D.
PaedDr. Lada Novotná
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (05.03.2018)
Tento předmět představuje pojmový systém psychologie a základní poznatky z psychologie obecné a vývojové. Poskytuje základní přípravu pedagogům, trenérům a manažerům v oblasti psychologicko - pedagogického působení. Na teoretické poznatky získané v tomto předmětu navazují předměty Psychologie sportu, Stress management a Sociální psychologie, psychologie sportu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (05.03.2018)

Povinná literatura:

ATKINSON et al. Psychologie. Praha: Portál, 2003

Čáp, J., Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie.Praha: Academia, 1998

NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 2004.

STERNBERG, R.J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002

Wágnerová, M. Úvod do psychologie. Praha: 2004.

Wágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál 2004.

Doporučená literatura:

EVANS, ZARATE. Evoluční psychologie. Praha: Portál, 2002

HRABAL. Diagnostika. Praha: Karolinum, 2002

KOUKOLÍK, F. Já. Praha: Karolinum, 2003

Říčan, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004.

ŠAVRDA a kol. Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál, 2004

WORTMAN, C.B., LOFTUS,E.F., WEAVER, CH. Psychology: Fifth Edition. Boston: McGraw-Hill College, 1999

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (05.03.2018)

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Z - seminární práce; ZK - písemný test

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (05.03.2018)

Přednášky:

1. Úvod do psychologie, historie a předmět psychologie

2. Biologická determinace psychiky

3. Vývojová psychologie - ontogeneze, fylogeneze

4. Osobnost, různé přístupy ke studiu osobnosti

5. Emoce, motivace

6. Poznávací procesy

7. Psychické poruchy

Semináře:

1. Metody psychologického výzkumu

2. Měření inteligence a tvořivosti

3. Paměť, diagnostika paměti

4. Pozornost, diagnostika pozornosti

5. Učení, základní druhy učení

6. Osobnost. diagnostika osobnosti

7. Zápočtový test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK