PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Obecná psychologie - PPPD070C
Anglický název: General Psychology
Zajišťuje: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
K//Je korekvizitou pro: PFYZ109C
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (20.12.2010)
This course reviews the general psychological topics in the content covered in the textbook: Wortman, C. B., Loftus, E. F. Psychology. McGraw-Hill, 1999. It provides the basis for other psychological subjects as well as some practical information about stress and time management.
Literatura -
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (13.03.2008)

1. Nakonečný, M. Lexikon psychologie. 1.vyd. Praha : Vodnář, 1998. ISBN 80-85255-74-x.

2. Říčan, P. Cesta životem. 1.vyd. Praha : Panorama, 1990. 440 s. ISBN 80-7038-078-0.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (20.12.2010)

Requirements for assessment of study:

Seminar paper

Written test

Sylabus -
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (13.03.2008)

Přednášky:

1. Úvod - definice oboru, historie, předmět zkoumání, metodologie a metody psychologie.

2. Dělení psychologie, základní směry.

3. Prožívání a chování jako předmět zkoumání psychologie.

4. Biologická a socio-kulturní determinace psychiky.

5. Vnímání. Pozornost.

6. Paměť, učení, myšlení a jazyk.

7. Představy a fantazie. Sny a spánek.

8. Emoce a motivace.

9. Psychologie osobnosti I.

10. Psychologie osobnosti II.

11. Vývojová psychologie I.

12. Vývojová psychologie II.

Požadavky na zápočet, zkoušku:

  • písemný test
  • ústní zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK