PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Didaktika plavání - PPLS120N
Anglický název: Didactics of Swimming
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 100 / 58 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Vyučující: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Eva Peslová
Mgr. Jitka Pokorná
Záměnnost : PPLS120NK
Z//Je záměnnost pro: PPLS120NK
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (30.11.2018)
Předmět vytváří teoretické zázemí k tvorbě pohybových programů ve vodě se specifickým zaměřením na plaveckou výuku, pohybový trénink, aqua-fitness, zdravotní plavání a na zážitkový obsah. Ve cvičeních prohlubuje a ověřuje didaktické profesní dovednosti pro organizaci pohybových programů ve vodě.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (30.11.2018)

BĚLKOVÁ, T. Plavání Zdokonalovací plavecká výuka. 1. vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. 47 s. ISBN 80-205-0550-4.

ČECHOVSKÁ, I., JURÁK, D., POKORNÁ, J. Plavání. Pohybový trénink ve vodě. Praha: Karolinum, 2012. 90 s. ISBN978-80-246-1948-4.

ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2154-5.

ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. Praha: Grada Publishing, 2003.

HOFER, Z. et al. Technika plaveckých způsobů. 2.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006. 100 s., ISBN 80-246-0169-9.

MILER, T. et al. Prevence, bezpečnost a záchrana u vody: bazény, koupaliště a aquaparky. 1. vyd. Praha: Ondřej Falešník - FALON pro Českou školu záchrany tonoucích s.r.o., 2016. 243 s. ISBN 978-80-87432-20-4.

KOVAŘOVIC, K., PESLOVÁ, E., FELGROVÁ I. Plavecké sporty a plavání ve vícebojích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 78 s. ISBN 978-80-246-1746-6.

Čechovská, I., Miler, T., Chrudimský, J. (Eds.) Aktualizované poznatky z didaktiky plavání III. Praha: UK FTVS, 2017. 169 s. ISBN 978-80-87647-41-7.

Čechovská, I., bRTNÍK, t., kRAMPEROVÁ, V. (Eds.) Aktualizované poznatky z didaktiky plavání II. Praha: UK FTVS, 2017. 129 s. ISBN 978-80-87647-18-9.

Čechovská, I. (Ed.) Aktualizované poznatky z didaktiky plavání I. Praha : UK FTVS, 2017. 99 s. ISBN 978-80-87647-02-8.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (10.06.2019)

Zápočet

  • aktivní účast na přímé výuce z 85 %
  • na zadané téma pozitivně hodnocený didaktický výstup
  • seminární práce na zadané téma
  • hospitace a praxe v plavecké škole
  • test plavecké všestrannosti 300 m v limitu muži 7:30, ženy 8:30

Zkouška

Písemný vědomostní test a ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (30.11.2018)

Semináře:

1.Benefity plavání. Tvorba pohybových programů ve vodě.

2. Strategie volby cíle a režimu programu..

3. Řízení zatěžování v plavání.

4. FITT principy, zatěžování ve vodě.

5. Tréninkové metody v plavání.

6. Tvorba pohybových programů aqua-fitness.

7. Tvorba zdravotně zaměřených pohybových programů ve vodě.

Cvičení:

1. Ověřování plavecké kompetence (hodnocení plavecké úrovně, motorické testy ve vodě).

2. Hodnocení techniky plaveckých způsobů.

3. Hodnocení plavecké zdatnosti.

4. Programy ve vodě - zdravotně orientované, regeneračně zaměřené, kontrola tělesné hmotnosti, zaměřené na prožitek, příprava na hobby sport.

5. Programy aqua-fitnes.

6. Programy kondičního tréninku (pro jiné sporty než plavání).

7. Specifické tréninkové metody ve vodě.

8. Rozvoj aerobních schopností ve vodě.

9 Rozvoj svalové síly ve vodě.

10. Rozvoj anaerobních schopností ve vodě..

11. Využití sporttestrů v hodnocení intenzity zatížení.

12. Organizační formy tréninku/výuky na bazéně.

13. - 14. Hospitace a pedagogická praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK