PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Plavání I - PPLS102
Anglický název: Swimming I
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: Mgr. Jitka Pokorná
Záměnnost : PPLS039, PPLS051, PPLS092
Je neslučitelnost pro: PPLS092
Je záměnnost pro: PPLS092
Anotace -
Poslední úprava: Jiří Krasilov (26.03.2009)
Předmět je zaměřen na teoretické a praktické zvládnutí plaveckých způsobů kraul, prsa, znak, motýlek, plaveckých obrátek a startů v souladu s pravidly sportovního plavání, dále na zvládnutí základů vodního záchranářství.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (08.09.2016)

Povinná:

ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 2. přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2154-5.

HOFER, Z. et al. Technika plaveckých způsobů. 2.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006, 100 s., ISBN 80-246-1205-4

Doporučená :

Seznam přístupný na elektronické adrese

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-797.html

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-856.html

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (08.01.2013)

Požadavky na zápočet:

  • Aktivní účast na přímé výuce 100%
  • 50 m prsa technikou prezentovanou ve výuce a dle pravidel plavání
  • 200 m technika kraul (s pádem vzad)
  • 25 m znak - dolní končetiny
  • 25 m motýlek
  • 25m plavání pod hladinou
  • Vědomostní test

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (08.01.2013)

Přednášky:

1. Základy hydrostatiky, hydrodynamiky pro plavání.

2. Technika plaveckého způsobu kraul, startovní skok, obrátky, pravidla.

3. Technika plaveckého způsobu prsa, startovní skok, obrátka, pravidla.

4. Technika plaveckého způsobu znak, startovní skok, obrátky, pravidla.

5. Technika plaveckého způsobu motýlek, startovní skok, obrátky, pravidla.

6. Základy vodního záchranářství.

7. Vybrané problémy z techniky plaveckých způsobů, písemný test .

Cvičení:

1. Základní plavecké dovednosti - rozvoj pocitu vody, plavecké dýchání, zanoření.

2. Základní plavecké dovednosti - splývání v obou polohách, cvičení rovnováhy a orientace ve vodě.

3. Pády a skoky z okraje bazénu, nácvik skoku střemhlav a startovního skoku s bloku.

4.-5. Výuka plaveckého způsobu kraul.

6. Zdokonalování plaveckého způsobu kraul, obrátka.

7.-8.. Výuka plaveckého způsobu prsa.

9. Zdokonalování plaveckého způsobu prsa, obrátka.

10.-11. Výuka plaveckého způsobu znak.

12. Zdokonalování plaveckého způsobu znak, obrátka.

13. Výuka plaveckého způsobu motýlek.

14. Zdokonalování plaveckého způsobu motýlek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK