PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Didaktika plavání - PPLS096NC
Anglický název: Didactics of Swimming
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (16)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Patří mezi: CIZINCI ERASMUS Mgr.
FYZIO ERASMUS Mgr.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (02.06.2015)
Cílem předmětu je osvojit si didaktické kompetence pro tvorbu a realizaci pohybových programů ve vodě.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (02.06.2015)

Literatura:

Povinná:

1. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 2. přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2154-5.

2. ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. Praha : Grada Publishing, 2003.

3. DARGATZ, T., KOCHOVÁ, A. Bodytrainer. Akvafitnes. Praha : Ivo Železný, 2003. 118 s.ISBN 80-237-3790-2.

4. RODRIGUEZOVÁ-ADAMIOVÁ, M. Akvafitness. Praha : Euromedia Group, 2005. 160 s. 80-249-0547-7.

Doporučená :

Seznam přístupný na elektronické adrese

http://www.ftvs.cuni.cz/Katedry/kps/studovna.php

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (02.06.2015)

Požadavky k udělení kreditu:

Požadavky na zápočet:

Presenční studium

  • 85 % aktivní účast na přímé výuce - cvičení
  • Cooperův test 12 min. (muži nejméně 575m, ženy nejméně 525m)
  • seminární práce
  • 300 m plavecké všestrannosti v časovém limitu (muži 7.30 minut, ženy 8.30 minut)

Zkouška:

  • písemný vědomostní test
  • ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (02.06.2015)

Obsah výuky:

Semináře:

Vědomostní test

Benefity plavání. Tvorba pohybových programů ve vodě

Strategie volby cíle a režimu programu

Řízení zatěžování v plavání

FITT principy, zatěžování ve vodě

Tréninkové metody v plavání

Tvorba pohybových programů aqua-fitness

Tvorba zdravotně zaměřených pohybových programů ve vodě

Cvičení:
Ověřování plavecké kompetence (hodnocení plavecké úrovně, motorické testy ve vodě)

Hodnocení techniky plaveckých způsobů

Hodnocení plavecké zdatnosti

Programy ve vodě - zdravotně orientované, regeneračně zaměřené, kontrola tělesné hmotnosti, zaměřené na prožitek, příprava na hobby sport,

Programy aqua-fitnes

Programy kondičního tréninku (pro jiné sporty než plavání)

Specifické tréninkové metody ve vodě

Rozvoj aerobních schopností ve vodě

Rozvoj svalové síly ve vodě

Rozvoj anaerobních schopností ve vodě

Využití sporttestrů v hodnocení intenzity zatížení

Organizační formy tréninku/výuky na bazéně

Hospitace a pedagogická praxe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK