PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie a základy didaktiky plavání - PPLS094
Anglický název: Theory and Basic of Swimming Didactics
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: 200 / 103 (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Vyučující: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
PaedDr. Tomáš Miler
Mgr. Eva Peslová
Mgr. Jitka Pokorná
Prerekvizity : PPLS092
Z//Je záměnnost pro: PPLS101
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (20.10.2010)
Předmět má poskytnout teoretické zázemí z oblasti didaktiky plavání, biomechaniky plavání, sportovního plaveckého tréninku a plaveckých sportů. Cvičení jsou směřována k didaktickým kompetencím studentů a pedagogické praxi.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (24.06.2015)

Povinná:

1. COLWIN, C., M. Breakthrough Swimming. 1.vyd. USA : Human Kineties, 2002. ISBN 0-7360-3777-2.

2. COUNSILMAN, E. J., COUNSILMAN, E. B. The new science of swimming. New Jersey : Prentice-Hall,

1994. ISBN 0-13-099888-5, s. 411

3. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 2. přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-

80-247-2154-5.

4. ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. Praha : Grada Publishing, 2003. ISBN 80-

247-0462-5

5. HOFER, Z. et al. Technika plaveckých způsobů. 2.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006, 100 s.,

ISBN 80-246-0169-9.

6. HOCH, M. et.al. Plavání (Teorie a didaktika). 1.vyd.Praha: SPN,1983. 171 s.

7. MAGLISHO, EW. Swimming fastest. 1. vyd. Champaing (IL): Human Kinetics, 2003. 791 s. ISBN 0-

7360-3180-9.

8. BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 4. Využití obměn plaveckého způsobu

prsa. Těl. Vých. Sport Mlád., 2002, č. 6, s. 19-22.

9. BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 5. Využití obměn plaveckého způsobu

znak. Těl. Vých. Sport Mlád., 2002, č. 7, s. 23-25.

10. BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 6. Využití obměn plaveckého způsobu

kraul. Těl. Vých. Sport Mlád., 2002, č. 8, s. 38-40.

11. ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 1. Využití plaveckého dýchání a

splývavých poloh. Těl. Vých. Sport Mlád., 68, 2002, č. 3, s. 27-30.

12. ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 2. Využití splývání a změny v

polohování. Těl. Vých. Sport Mlád., 68, 2002, č. 4, s. 15-17.

13. ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 3. Vnímání vodního prostředí. Těl.

Vých. Sport Mlád., 2002, č. 5, s. 15-16.

14. NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 7 Gymnastická cvičení ve vodě. Těl.

Vých. Sport Mlád., 69, 2003, č.1, s. 30-33.

15. NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací a mobilizační cvičení.

Těl. Vých. Sport Mlád., 69, 2003, č.2, s. 32- 35.

16. NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 9 Posilovací cviky. Těl. Vých. Sport

Mlád., 69, 2003, č.3, s. 22-23.

Doporučená:

Seznam přístupný na elektronické adrese

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-797.html

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-861.html

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (24.06.2015)

Požadavky k udělení kreditů

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na přímé výuce

presenční studium ze 85 %

  • požadavky ze synchronizovaného plavání: ploutvový pohyb "Propeller"
  • požadavky z vodního póla: herní činnosti jednotlivce: dribling, přihrávka ve dvojici
  • požadavky ze skoků do vody: pád nazad, provedení prohnutě
  • příprava a kladně hodnocené pedagogické výstupy
  • absolvované hospitace v plavecké škole, odevzdané hospitační záznamy

Ústní zkouška + test

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (20.10.2010)

Semináře:

Plavání jako celoživotní pohybová aktivita. Základní definice. Úvod k historii plavání.

Fyzikální vlastnosti vody, biomechanika plavání. Technika plaveckého způsobu kraul

Didaktika plavání: Etapy plavecké výuky. Organizační formy, postupy, metody didaktiky plavání. Bezpečnost při plavecké výuce.

Didaktika plavání: Didaktika plaveckých způsobů kraul, znak, prsa, motýlek

Sportovní plavání: Organizace sportovního plavání, plavecká kariéra, charakteristiky tréninku

Plavecké sporty: Informace o sportu (synchronizované plavání, vodní pólo, skoky do vody)

Cvičení:

Úvod k didaktice, organizace, zápisy na hospitace a výstupy

Didaktika základních plaveckých dovedností

Didaktika kraul

Didaktika znak

Didaktika prsa

Didaktika motýlek

Didaktika startů a obrátek

Didaktické výstupy studentů

Analýzy didaktických výstupů studentů

Tréninkové metody - rozvoj anaerobní zdatnosti a rychlosti

Synchronizované plavání - základní dovednosti

Vodní pólo - základní dovednosti

Skoky do vody - základní dovednosti

Hospitace v plavecké škole

Hodnocení hospitací, zápočet

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK