PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Plavání I - PPLS092
Anglický název: Swimming I
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (18)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: Mgr. Jitka Pokorná
Neslučitelnost : PPLS102
Záměnnost : PPLS039, PPLS051, PPLS102
Je prerekvizitou pro: PPLS058, PPLS094, PPLS057, PPLS035, PPLS020
Je záměnnost pro: PPLS102
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (15.09.2010)
Předmět je zaměřen na teoretické a praktické zvládnutí plaveckých způsobů kraul, prsa, znak, motýlek, plaveckých obrátek a startů v souladu s pravidly sportovního plavání, dále na zvládnutí základů vodního záchranářství.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (08.09.2016)

Povinná:

ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 2. přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2154-5.

HOFER, Z. et al. Technika plaveckých způsobů. 2.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006, 100 s., ISBN 80-246-1205-4

Doporučená :

Seznam přístupný na elektronické adrese

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-797.html

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-856.html

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (26.02.2016)

Požadavky na zápočet:

  • Aktivní účast na přímé výuce

presenční studium z 85 %

  • 50 m prsa technikou prezentovanou ve výuce a dle pravidel plavání
  • 27 m znak - dolní končetiny (25 m s obrátkou a odrazem pod hladinou
  • 25 m motýlek technikou prezentovanou na výuce a dle pravidel plavání
  • 25m plavání pod hladinou
  • 200 m technika kraul (s pádem vzad)
  • Vědomostní test

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (05.05.2017)

Obsah výuky:

Semináře:

Základy hydrostatiky, hydrodynamiky pro plavání

Technika plaveckého způsobu kraul, startovní skok, obrátky, pravidla

Technika plaveckého způsobu prsa, startovní skok, obrátka, pravidla

Technika plaveckého způsobu znak, startovní skok, obrátky, pravidla

Technika plaveckého způsobu motýlek, startovní skok, obrátky, pravidla

Základy vodního záchranářství

Vybrané problémy z techniky plaveckých způsobů, písemný test

Cvičení:

Základní plavecké dovednosti - rozvoj pocitu vody, plavecké dýchání, zanoření

Základní plavecké dovednosti - splývání v obou polohách, cvičení rovnováhy ve vodě, orientace ve vodě

Pády a skoky z okraje bazénu, nácvik skoku střemhlav a startovního skoku s bloku

Výuka plaveckého způsobu kraul

Zdokonalování plaveckého způsobu kraul, obrátka

Výuka plaveckého způsobu prsa

Zdokonalování plaveckého způsobu prsa, obrátka

Výuka plaveckého způsobu znak

Zdokonalování plaveckého způsobu znak, obrátka

Výuka plaveckého způsobu motýlek

Zdokonalování plaveckého způsobu motýlek

Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucího

Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucího a osobní zásah

Osobní zásah

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK