Sportovní specializace III - plavecké sporty /TR/ - PPLS069
Anglický název: Sport specialization III - Swimming sports /for coaches/
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Patří mezi: OO_TVS prez. bc. 2.r. vol
Korekvizity : PPLS068
Prerekvizity : PPLS042
Je korekvizitou pro: PPLS109
Je prerekvizitou pro: PPLS080N
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (25.11.2010)
Předmět je povinně volitelný pro studenty TVS směru (TR), pokud si zvolí specializaci plavání. Prerekvizicí předmětu je absolvování a splnění požadavků předmětu Sportovní specializace I. a Sportovní specializace II. Student si volí v rámci Specializace III směr, v kterém se dále profiluje (trenér plavání, učitel plavání, instruktor aqua-fitness).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (25.11.2010)

Doporučená literatura k jednotlivým směrům (trenér plavání, učitel plavání, instruktor aqua-fitness) je uveřejněna na informační nástěnce katedry plaveckých sportů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (25.11.2010)
  • Požadavky k udělení kreditu u jednotlivých směrů (trenér plavání, učitel plavání, instruktor aqua-fitness) jsou uveřejněny na informační nástěnce katedry plaveckých sportů.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (25.11.2010)

Sylaby jednotlivých směrů (trenér plavání, učitel plavání, instruktor aqua-fitness) jsou uveřejněny na informační nástěnce katedry plaveckých sportů.