PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Plavání II - PPLS052
Anglický název: Swimming II
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Gabriela Břečková
Mgr. Jitka Pokorná
Je záměnnost pro: PPLS103, PPLS093
Anotace
Poslední úprava: TAJ (18.12.2006)
Předmět prohlubuje a rozvíjí plaveckou zdatnost na základě rozvoje vytrvalosti a zdokonalování individuálního provedení techniky, rozšiřuje teoretické a praktické základy techniky motýlek a programu záchranného plavání.
Literatura
Poslední úprava: TAJ (18.12.2006)

Povinná:

1. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 132 s. ISBN 80-247-9049-1.

2. MILER, T. Záchranář - bezpečnost a záchrana u vody. 2.vyd. Praha : VZS ČČK, 1999. 63 s.

3. BĚLKOVÁ, T. Plavání : zdokonalovací plavecká výuka. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1998. 47 s. ISBN 80-205-0550-4.

Doporučená:

HOFER, Z., aj. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 100 s. ISBN 80-246-0169-9.

HANNULA, D. Coaching swimming successfully. 1. vyd. USA : Human Kinetics, 1995. 161 s. ISBN 0-87322-492-2.

Sylabus
Poslední úprava: TAJ (18.12.2006)

Semináře

1. - 4. Zdokonalování plaveckých technik kraul, znak, prsa

5. - 7. Technika motýlek, obrátka

7. - 10. Rozvoj techniky v aerobním režimu zatížení

11. - 14. Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích, osobní zásah

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na přímé výuce z 80% (60% praktické účasti)
  • 400 m kraul v limitu muži: 8:00 min., ženy 9:00 min.
  • 25 m motýlek dle pravidel, prezentovaná technika ve výuce
  • 25m znak dle pravidel, prezentovaná technika ve výuce
  • záchranná akce
  • vědomostní test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK