PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sedendary Lifestyle and Physical Activity - PLSM628
Anglický název: Sedendary Lifestyle and Physical Activity
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 7 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (22)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: Jiří Krasilov (05.09.2012)
Současné přístupy při utváření a optimalizaci pohybového režimu. Požadavky na objem a energetickou náročnost, pohybové aktivity v denním a týdenním režimu. Analýza techniky, jimiž lze pohybový režim postihnout. Příklady racionálně utvářených pohybových režimů pro diferencované skupiny populace
Literatura -
Poslední úprava: Jiří Krasilov (05.09.2012)

TEPLÝ, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. 1. vyd. Praha : Česká asociace sport pro všechny, 1995. 40 s. ISBN 80-85910-02-0. TEPLÝ, Z. Pohybový režim dospělých. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1990. 214 s. ISBN 80-7066-212-3. TEPLÝ, Z. Teoretické základy tvorby pohybových režimů a jejich praktická realizace. Sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia. 1. vyd. Praha : ÚV ČSTV, 1988. 115 s. Doporučená: SIGMUND, E. aj- Týdenní pohybová aktivita a sportovní zájmy 11 - 12letých žáků ze standardních a sportovně zaměřených tříd. Česká kinatropologie. Česká kinantropologická společnost, Vol. 3, 1999, č. 2, s 91 - 107. ISSN 1211-9261. BUNC, V. Nové pohledy na minimální množství pohybových činností.. TVSM. Praha : FTVS UK, 1996, č. 7, 2-7. s. ISSN 12107689

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Jiří Krasilov (05.09.2012)

Requirements for credit:

  • Evaluation of physical activity daily routine (choosing person)
  • Creation the fitness program.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Jiří Krasilov (05.09.2012)

Classwork contents:

1. Hypokinesis.

2. Total daily physical activity, movement routine.

3. Sedentary work and physical fitness.

4. Gender differences in physical activity.

5. Youth and physical activity.

6. Measurement of total daily physical activity.

7. Programs for active lifestyle.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK