PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Movement Programs in Primary, Secondary and Tertiary Prevention - PLSM610
Anglický název: Movement Programs in Primary, Secondary and Tertiary Prevention
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty širšího základu
Anotace -
Poslední úprava: Jiří Krasilov (30.07.2012)
The aim of the course is to acquaint students with the methods of the proposal of the movement programs - for health-oriented fitness interventions to influence how the exertion in healthy individuals and non-trained subjects, and selected groups of patients in the primary and secondary prevention. Will also be explored the individual peculiarities of the draft programmes for children, adults, women and men.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Jiří Krasilov (30.07.2012)

The aim of the course is to acquaint students with the methods of the proposal of the movement programs - for health-oriented fitness interventions to influence how the exertion in healthy individuals and non-trained subjects, and selected groups of patients in the primary and secondary prevention.

Literatura -
Poslední úprava: Jiří Krasilov (30.07.2012)

1. Heyward, V.H., Wagner, D.R.: Applied body composition assessment. Champaign: Human Kinetics, 2004.

1. Bunc, V.: Nové pohledy na minimální množství pohybových činností. Těl.Vých.Sport Mlád., 1996, 62, 7, s.2-7.

1. Bouchard, C., Shephard, R.J., Stephens, T.: Physical aktivity, fitness and health. Champaign: Human Kinetice, 1994.

2. Bunc, V.: A simple Metod for estimating aerobic fitness. Ergonomice, 1994, 37, 1, s.159-165.

3. Bunc, V.: Jednoduchý způsob hodnocení úrovně tělesné zdatnosti. Čas.Lék.čes., 1995, 134, 13, s.412-414.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Jiří Krasilov (30.07.2012)

Requirements for credit:

  • 80% of participation in lectures
  • Seminar work presentation

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Jiří Krasilov (30.07.2012)

The content of teaching:

1. The basic definition

2. The intensity, frequency and volume, and the method of evaluation of the motoric activities

3. The movement history - ways of collecting data and evaluation

4. Differences according to the goals of the programmes

5. Energy demand of the movement programs

6. Programmes for fitness and health influence state, body mass reduction

7. Programs for children, women, men and seniors

8. Movement programmes in primary and secondary prevention

9. Proposals of individual movement programs

10. The effect movement programs control system

Requirements for the classification:

90% of the membership and the processing of the seminar work

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK