Odborná praxe II - směr aktivity podporující zdraví /AZ/ - PLSM073
Anglický název: Special practice II - Health supporting activities
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Atributy: Aktivity podporující zdraví
Záměnnost : PPPD032
Je záměnnost pro: PPPD032
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (29.11.2010)
Studenti působí jako praktikující tělovýchovní pedagogové (hospitace, poté mikrovýstupy, následované vedením tréninku, vyučovacího či jiného tělovýchovného procesu) v různých tělovýchovných zařízeních. Jsou to tělovýchovné jednoty (sportovní kluby), občanská sdružení (Sokol, Orel apod.) či fitcentra (tělovýchovné služby).
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (29.11.2010)

Studenti působí jako praktikující tělovýchovní pedagogové (hospitace, poté mikrovýstupy, následované vedením tréninku, vyučovacího či jiného tělovýchovného procesu) v různých tělovýchovných zařízeních. Jsou to tělovýchovné jednoty (sportovní kluby), občanská sdružení (Sokol, Orel apod.) či fitcentra (tělovýchovné služby).

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (29.11.2010)
Literatura:
TILINGER, P., KOVÁŘ, K., LEJČAROVÁ, A. Systém zvyšování odbornosti fakultních (cvičných) učitelů. Zapletalová, L. (editor) Vzdelávanie odborníkov pre tělesnu výchovu a šport v tradícii a perspektivách. Vedecký zborník. Bratislava: FTVŠ UKo a SVSPTVŠ, 2006, ISBN 80-89257-03-8, s.167-170.

KOVÁŘ, K. TILINGER, P., LEJČAROVÁ, A. Multimediální manuál fakultního učitele UK FTVS. Praha : FTVS UK, 2006. ISBN 80-86317-45-5.

TILINGER, P. a kol. Průvodce pedagogickými praxemi v tělesné výchově a sportu : učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Praha : Karolinum, 2006. 104 s. ISBN 80-246-1241-0.

TILINGER, P. a kol. Průvodce pedagogickými praxemi v tělesné výchově a sportu : učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Praha : Karolinum, 2006. 104 s. ISBN 80-246-1241-0.

DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha : Olympia, 2005.

SVOBODA, B. Pedagogika sportu. Praha : Karolinum, 2000.

TILINGER, P., KOVÁŘ, K. Kurz distančního vzdělávání ?Odborná praxe v tělovýchově?

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (29.11.2010)
Obsah výuky:
Semináře a cvičení:

1. Úvodní seminář před nástupem studentů na praxi.

2. - 19. Hospitace, pedagogické výstupy (přípravy na vedení a vedení tréninku, cvičebních hodin, odborná konzultační činnost apod. (rozbory pedagogických pokusů studenta s fakultním trenérem, cvičitelem).

20. Seminář s průběžnou kontrolou aktivit praktikujících studentů.

21. -39. Hospitace, pedagogické výstupy (přípravy na vedení a vedení tréninku, cvičebních hodin, odborná konzultační činnost apod.), rozbory pedagogických pokusů studenta s fakultním trenérem, cvičitelem..).

40. Seminář s průběžnou kontrolou aktivit praktikujících studentů.

41. - 55. Hospitace, pedagogické výstupy (přípravy na vedení a vedení tréninku, cvičebních hodin, odborná konzultační činnost apod. (rozbory pedagogických pokusů studenta s fakultním trenérem, cvičitelem).

56. Hodnotící závěrečný seminář.

Požadavky na zápočet:

  • kladné hodnocení praxe fakultním trenérem či cvičitelem
  • včasné odevzdání úplné dokumentace praxe