Cvičební programy primární a sekundární prevence /AZ/ - PLSM057N
Anglický název: Exercise programs in primary and secondary prevention
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty širšího základu
Korekvizity : PLSM059N, PLSM061N
Záměnnost : PLSM056N
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (22.11.2010)
Charakteristika: Cílem kurzu je seznámit studenty s metodami návrhu pohybových programů, s intervencí pro ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti jak u zdravých netrénovaných osob, tak u vybraných skupin pacientů v rámci primární i sekundární prevence. Budou rovněž probírány individuální zvláštnosti návrhu programů pro děti, dospělé, ženy a muže.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami návrhu pohybových programů - intervencí pro ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti jak u zdravých netrénovaných osob, tak u vybraných skupin pacientů v rámci primární i sekundární prevence. Budou rovněž probírány individuální zvláštnosti návrhu programů pro děti, dospělé, ženy a muže.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Literatura:
Literatura:

V.BUNC : Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. UK, Praha, 1990.

V.BUNC, Z.TEPLÝ : Hodnocení energetické náročnosti základních tělesných aktivit. Čas.Lék.čes., 128, 1989, s.1580-1583.

V.BUNC : Jednoduchý způsob odhadu úrovně tělesné zdatnosti. Čas.Lék.čes., 129, 1990, 28, 883-886.

V.BUNC : Nové pohledy na minimální množství pohybových činností. Těl.Vých.Sport Mlád., 62, 1996, č.7, s.2-7.

K.H.COOPER : Aerobní cvičení. Olympia, Praha, 1980.

P.J.MAUD, C.FOSTER (Eds.) : Physiological assessment of human fitness. Human Kinetics, Champaign, 1995.

G.R.SCUDERI, P.D.McCANN, P.J.BRUNO : Sports medicine - principles of primary care. Mosby, St.Louis, 1997.

Z.ZEPLÝ : Pohybový režim dospělých. UK, Praha, 1990.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Obsah výuky:
1. Základní definice.

2. Intenzita, objem, frekvence a způsob hodnocení pohybových aktivit.

3. Pohybová anamnéza - způsoby sběru údajů a hodnocení.

4. Odlišnosti programů dle cíle zaměření.

5. Energetická náročnost pohybových programů.

6. Programy pro ovlivňování zdatnosti, redukci hmotnosti a zdravotního stavu.

7. Programy pro děti, ženy, muže a seniory.

8. Pohybové programy v primární a sekundární prevenci.

9. Návrhy individuálních pohybových programů.

10. Systém kontroly efektu pohybových programů.

Požadavky na zkoušku:

  • 90% účasti a zpracování seminární práce