PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diagnostika stavu trénovanosti /AZ/ - PLSM036
Anglický název: Diagnostics of training state
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Anotace
Poslední úprava: TAJ (22.02.2007)
Seznámit posluchače s diagnostickými metodami, které umožňují hodnotit stav jedince vzhledem k aplikovanému pohybovému zatížení a současně i efekt použitého intervenčního pohybového programu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Seznámit posluchače s diagnostickými metodami, které umožňují hodnotit stav jedince vzhledem k aplikovanému pohybovému zatížení a současně i efekt použitého intervenčního pohybového programu.

Literatura
Poslední úprava: TAJ (22.02.2007)

Povinná:

BUNC, V. Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: UK. 1990

HEYWARD, V.H., WAGNER, D.R. Applied body composition assessment. Champaign, IL: Human Kinetics. 2004

MAUD, M.J., FOSTER, C. Physiological assessment of human fitness. Champaign, IL: Human Kinetics. 995

Doporučená:

Astrand, P.O., Rodahl, K. Textbook of Work Physiology. New York: McGraw Hill. 1986

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Obsah výuky:

Přednášky:

Úvod

Adaptace - výsledek pohybové intervence

Trénovanost - specifická forma adaptace, výkonnost specifický projev adaptace

Diagnostika jako podklad pro řízení pohybové intervence

Měření - testy - chyby měření

Laboratorní diagnostika trénovanosti a výkonnosti

Terénní diagnostika trénovanosti a výkonnosti

Hodnocení předpokladů pro vytrvalost

Hodnocení předpokladů pro rychlost

Hodnocení předpokladů pro sílu

Hodnocení koordinačních předpokladů

Hodnocení flexibility

Požadavky na zápočet:

  • 90% účasti a zpracování seminární práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK