Zdravotně orientovaná zdatnost II - PLSM032
Anglický název: Health oriented efficiency II.
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: TAJ (21.12.2006)
Cílem kurzu je seznámit studenty, návaznosti na kurz I se zásadami návrhu intervenčních programů pro ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti. Součástí bude rovněž laboratorní a terénní diagnostika úrovně zdravotně orientované zdatnosti dětí, dospělých i seniorů a její využití pro návrh intervenčních programů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Cílem předmětu je seznámit studenty, v návaznosti na kurz I, se zásadami návrhu intervenčních programů pro ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti. Součástí bude rovněž laboratorní a terénní diagnostika úrovně zdravotně orientované zdatnosti dětí, dospělých i seniorů a její využití pro návrh intervenčních programů.

Literatura
Poslední úprava: TAJ (21.12.2006)

Povinná:

BOUCHARD, C., SHEPHARD, R.J. Physical activity, fitness and health : the model and key concepts, In BOUCHARD, C., SHEPHARD, R.J., STEPHENS, T. (Eds.) Physical activity, fitness, and health. Champaign: Human Kinetics. 1994, s. 80-88

BUNC, V. Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: UK. 1990

BUNC, V. Pojetí tělesné zdatnosti a jeho složek. TVSM, 61, 1995, č.5, s.6-9

BUNC, V. Zásady dlouhodobé kultivace zdravotně orientované zdatnosti. TVSM, 61, 1995, č.6, s. 6-9

MAUD, M.J., FOSTER, C. (Eds.) Physiological assessment of human fitness. Champaign: Human Kinetics. 1995

SCUDERI, G.R., McCANN, P.D., BRUNO, P.J. Sports medicine - principles of primary care. St.Louis: Mosby. 1997

Doporučená:

Knudson, D.V., Morrison, C. S. Qualitative analysis of human movement. Champaign, IL: Human Kinetics. 1997

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (01.12.2010)

Přednášky:

1. Zdravotně orientovaná zdatnost a její "možnosti" při ovlivňování stavu jedince

2. Morfologické a funkční proměnné a jejich změny v čase

3. Proměnné ovlivňující úroveň zdravotně orientované zdatnosti

4. Zdravotně orientovaná zdatnost a životní styl

5. Zdravotně orientovaná zdatnost a zdraví

6. Pohybové dovednosti a zdravotně orientovaná zdatnost

7. Vliv věku a předchozí pohybové zkušenosti na zdravotně orientovanou zdatnost

8. Hodnocení úrovně zdravotně orientované zdatnosti v laboratoři a v terénu

9. Zásady kultivace zdravotně orientované zdatnosti

10. Zásady návrhu programů kultivujících zdravotně orientovanou zdatnost

Požadavky na zápočet :

  • 80% účasti a zpracování seminární práce