PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zdravotně orientovaná zdatnost I - PLSM031
Anglický název: Health oriented efficiency I.
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem zdravotně orientovaná zdatnost, s její rolí v současném životním stylu. Budou rovněž prezentovány výsledky šetření, hodnotící úroveň zdravotně orientované zdatnosti u dětí, dospělých i seniorů a u vybraných skupin pacientů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Cílem kurzu je seznámit studenty s pojmem zdravotně orientovaná zdatnost, s její rolí v současném životním stylu. Budou rovněž prezentovány výsledky šetření, hodnotící úroveň zdravotně orientované zdatnosti u dětí, dospělých i seniorů a u vybraných skupin pacientů.

Literatura
Poslední úprava: TAJ (21.12.2006)

Povinná:

1. BOUCHARD, C., SHEPHARD, R.J., STEPHENS, T. (Eds.) Physical activity, fitness, and health. Champaign: Human Kinetics. 1994

2. BUNC, V. Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: UK. 1990

3. BUNC, V. Pojetí tělesné zdatnosti a jeho složek. TVSM, 61, 1995, č.5, s. 6-9

4. HEYWARD, V.H., Wagner, D.R. Applied body composition assessment. Champaign: Human Kinetics. 2004

5. MAUD, M.J., FOSTER, C. (Eds.) Physiological assessment of human fitness. Champaign: Human Kinetics. 1995

Doporučená:

SCUDERI G.R., McCANN, P.D., BRUNO, P.J. Sports medicine - principles of primary care. St.Louis: Mosby. 1997

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Obsah výuky:

1. Základní definice

2. Zdatnost - kondice

3. Zdatnost a pracovní výkonnost

4. Výkonově a zdravotně orientovaná zdatnost

5. Zdravotně orientovaná zdatnost a zdraví

6. Zdravotně orientovaná zdatnost u zdravých a nemocných

7. Zdravotně orientovaná zdatnost a životní styl

8. Morfologické proměnné - tělesné složení

9. Funkční proměnné - aerobní a svalová zdatnost

10. Možnosti kultivace zdravotně orientované zdatnosti

Požadavky na zápočet:

  • 80% účasti a zpracování seminární práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK