PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy pohybového tréninku /AZ/ - PLSM028
Anglický název: Background of Movement Training
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
PaedDr. Josef Horčic, Ph.D.
Korekvizity : PLSM021
Je korekvizitou pro: PLSM066
Anotace
Poslední úprava: TAJ (20.12.2006)
Seznámit posluchače se zásadami pohybového tréninku jako rozhodující součásti pohybových programů jak pro zdravou populaci s pohybovým deficitem tak i u vybraných skupin zdravotně oslabených jedinců.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Seznámit posluchače se zásadami pohybového tréninku jako součásti pohybových programů jak pro zdravou populaci s pohybovým deficitem tak i u vybraných skupin zdravotně oslabených jedinců s cílem ovlivnění životního stylu a redukce pohybového deficitu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)

Povinná:

BUNC, V. Nové pohledy na minimální množství pohybových činností. TVSM, 62, 1996, č.7, s.2-7.

McArdle, W.D., Katch, F.I., Katch, V.L. Exercise physiology: energy nutrition, and human performace. Baltimore: Wiliams and Wilkins. 1996

DICKHUTH, H.H. Einfuehrung in die Sport- und Leistungsmedizin. Schondorf: Hofmann. 2000

Doporučená:

BOUCHARD, C., SHEPHARD, R.J., STEPHENS, T. Physical activity, fitness, and health. Champaign, IL: Human Kinetics. 1994

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (01.12.2010)
Obsah výuky:
1. Úvod.

2. Charakteristiky pohybového tréninku.

3. Základní předpoklady pohybového tréninku.

4. Pohybový trénink a jeho možnosti.

5. "Limity" pohybového tréninku - genetická předurčenost, tréninkový proces.

6. Vstupní diagnostika - zdravotní stav, pohybová anamnéza, časové možnosti.

7. Pohybová anamnéza - pohybová zkušenost.

8. Pohybová způsobilost - možnosti hodnocení.

9. Trénovatelnost - možnosti posouzení.

10. Kontrola efektu pohybového tréninku.

11. Zásady řízení pohybového tréninku, evidence.

12. Zásady řízení pohybového tréninku, krátkodobé a dlouhodobé plánování.

13. Formy pohybových činností - pohybový stereotyp.

14. Příklady pohybového tréninku pro zdravou populaci bez pravidelného pohybového tréninku a pro vybrané skupiny pacientů.

Požadavky na zkoušku:

  • 90% účasti a písemný elaborát

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK