PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metodologie bakalářské práce - PKIN211
Anglický název: Methodology of Bachelor Thesis
Zajišťuje: Kinantropologie (51-400100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Martin Komarc, Ph.D.
PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Komarc, Ph.D.
Záměnnost : PKIN175
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Komarc, Ph.D. (30.04.2015)

Cílem je studentům představit základy metodologie výzkumu, které studentům umožní provádět potřebné procedury při tvorbě bakalářské práce. V rámci metodologie bakalářské práce budou vymezeny rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem, rozebrány dva základní druhy prací (teoretická a teoreticko-empirická) a popsány dvě základní vědecko-výzkumné metody (pozorování a experiment). Představeno bude také využívání informačních zdrojů s důrazem na vyhledávání odborných vědeckých pramenů. Studenti budou seznámeni se strukturou bakalářské práce a se základy popisné a induktivní statistiky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Komarc, Ph.D. (30.04.2015)

FERJENČÍK, J. Základy metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, 2000. ISBD 80-7178-367-6.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál 2004. ISBN 80-7178-820-1

KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P. Vybrané statistické metody v antropomotorice. Praha : UK, 1975

BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S. Vybrané stati s metodologie vědy. Praha : SPN, 1986.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum 1997. ISBN80-246-0030-7

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Komarc, Ph.D. (30.04.2015)

Požadavky na zápočet:

  • Zápočtový test.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Komarc, Ph.D. (30.04.2015)

1.-2. Věda - definice, charakteristiky, vlastnosti, cíle, postupy

3.-4. Funkce vědecké teorie, kvalitativní a kvantitativní pohled, vědecký problém

5.-6. Teoretická a teoreticko-empirická práce, rozdíly ve struktuře mezi oběma typy prací

7.-8. Pozorování, experiment

9.-10. Vyhledávání bibliografických informací

11.-12. Základní metody pro získávání dat

13.-14. Základní metody analýzy dat a jejich interpretace a zásady tvorby bakalářské práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK