PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Antropomotorika - PKIN156N
Anglický název: Anthropomotorics
Zajišťuje: Kinantropologie (51-400100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Neslučitelnost : PKIN153N
Záměnnost : PKIN153N
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. (26.10.2019)
V návaznosti na předmět Základy antropomotoriky bakalářského studia, prohloubení znalostí o testování a motorických schopností a dovedností, zpracování dat a srovnávání výkonnosti různých populačních skupin.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. (26.10.2019)

Základní:

Gajda, V. Základy statistiky v příkladech. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006.

Měkota, K. a Blahuš, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha : SPN, 1983.

Doplňující:

Základy statistiky pro biomedicínské obory [online]. [cit. 5.5.2010]. Dostupné z: http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0§ion=biostat1

Havel, Z. a Hnízdil, J. Cvičení z antropomotoriky [online]. c 2008 [cit 5.5.2010]. Dostupné z: http://pf.ujep.cz/ktv/antropomotorika/Skripta%202008/Antropomotorika_skripta.pdf

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. (26.10.2019)

Požadavky na zápočet :

80% účast na výuce,

Zkouška:

písemná

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. (26.10.2019)

Přednášky a praktické příklady:

1. Základní statistické pojmy a postupy; Základy teorie testování a měření

2. Motorické testy

3. Vlastnosti normálního rozložení četností; Závislosti náhodných veličin

4. Vlastnosti motorických testů

5. Testování statistických hypotéz

6. Analýza rozptylu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK